Zwarte dag voor de biodiversiteit in Europa

Intensieve landbouw is funest voor de natuur
Foto: GREGOR via Pixabay

21 Oktober was een zwarte dag voor natuur en milieu. Het Europees Parlement en de Landbouwraad hebben voor voorstellen gestemd die ertoe leiden dat honderden miljarden weer vooral naar intensieve landbouw gaat. En dat voor de komende zeven jaar.

Nu was de kans om de landbouwsubsidies mede te gebruiken voor een omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, maar dat lijkt nu voorlopig van de baan.

Zonder veel milieuvoorwaarden

De landbouwministers in Luxemburg en het Europees Parlement in Brussel zijn overeen gekomen, dat minstens tweederde van het EU landbouwgeld naar boeren gaat. Daar worden niet er veel milieuvoorwaarden aan verbonden. De landbouwministers besloten dat 20% van dat geld via zogenoemde ecoscheme’s moet worden besteed.

Strikte milieudoelen zijn daar niet aan verbonden. Natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, vinden dat publieke middelen ook voor publieke doelen gebruikt moeten worden. Zij hebben ingezet op minimaal 50% subsidie voor ecologisch herstel. Dat zou bovendien goed geborgd moeten worden. De ervaring leert immers dat vergroening in de regel niet het beoogde effect heeft, zonder dergelijke borging.

Nieuw dieptepunt Europese natuur

Dat blijkt eens te meer uit de State of Nature, die de Europese Commissie daags voor de stemming presenteerde. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken blijkt de Europese natuur een nieuw dieptepunt bereikt te hebben. Daarbij spelen de industriële landbouw met de bijbehorende stikstofoverlast, verdrogingseffecten en gebruik van pesticiden een belangrijke rol. De problemen zijn ook in Nederland in de stikstofcrisis, de insectensterfte en de landschapspijn.

Goedbedoelde initiatieven om hier verbetering in aan te brengen zoals de kringlooplandbouw van het kabinet of het maatschappelijk initiatief van het Herstelplan Biodiversiteit krijgen het door de voorstellen extra zwaar.

Voorstel kan nog ingetrokken worden

De race is gelukkig nog niet helemaal gelopen. Parlementariërs hebben nog de gelegenheid aan het einde van de week hebben om, in de marge, wat te repareren in de vele honderden amendementen. Maar veel beter zou het zijn als de Europese Commissie dit voorstel, dat haastig naar voren was gehaald, alsnog intrekt. De vele lapmiddelen zullen hoe dan ook geen goed doen aan de coherentie van het beleid. Om effectief te kunnen zijn zal het in lijn gebracht moeten worden met de Europese Greendeal, de klimaatdoelen en natura2000. Anders blijft het investeren in zowel brandstichting als bluswerk.

De Vlinderstichting

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden