Nachtelijke bestuiving van belang voor de productie van aardbeien

De achteruitgang van insecten kan grote gevolgen hebben voor landbouwgewassen, want driekwart van de gewassen wordt door insecten bestoven. Bij het onderzoek naar de bijdrage van bestuivers aan gewasopbrengst wordt echter voornamelijk gekeken naar dagactieve bestuivers, zoals bijen en zweefvliegen. Er is opvallend weinig aandacht voor nachtelijke bestuivers, terwijl recent onderzoek steeds meer aantoont dat nachtbestuivers ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij bestuiving