Vogelbescherming: acht acties om insecten te helpen

Hoe sta je tegenover insecten? Eng met kriebelpoten en sla je ze plat? Irritant als ze de roos leegzuigen of erger, steken? Neutraal, maar totaal overbodig in je leven? Of kun je ook genieten van zo’n vernuftige mierensnelweg, een dikke hommel op een krokus of een glimmend blauw juffertje dat totaal onverwacht langs helikoptert? Hoe dan ook, ze horen erbij en hebben een sleutelrol te vervullen op aarde en bij ons eigen voortbestaan

Crkls bundelt alle onderzoek met impact op één plek voor agrariërs

Crkls (spreek uit als cirkels) heeft een onafhankelijke redactie, die onderzoeken en praktijkproeven in Nederland verzamelt en beoordeelt op relevantie en betrouwbaarheid. Het platform publiceert resultaten op uniforme wijze en gebruikt heldere taal. Akkerbouwers kunnen onderzoeken selecteren op impacts die hun bedrijven toekomstbestendiger maken. Het doel is om het platform stapsgewijs uit te bouwen naar een kennisplatform voor alle agrarisch ondernemers