Goed nieuws: meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

Foto: Elsemagriet, Pixabay

De Vlinderstichting merkt dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. Want gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

De sterke achteruitgang van biodiversiteit in het algemeen en die van insecten in het bijzonder, heeft veel mensen en organisaties wakker geschud. En dat leidt tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen. Er zijn al een paar goede voorbeelden.

Voorbeelden uit de praktijk

Beter maaien

Zo nam het college van de gemeente Aa en Hunze de beslissing om een cyclomaaier aan te schaffen ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Met deze nieuwe cyclomaaier kan worden gemaaid en afgevoerd waardoor er veel meer bloemen in de bermen tot ontwikkeling kunnen komen. De veel gebruikte klepelmaaier zorgt voor een sterke verruiging en weinig bloemen. Mede door druk vanuit de bewoners van Aa en Hunze wordt op diverse plekken in de gemeente overgegaan op ecologisch bermbeheer.

Prachtlint

Een ander concreet voorbeeld is het burgerinitiatief ‘prachtlint’ in de Alblasserwaard. Deze is al jaren bezig om zoveel mogelijk partners in de regio samen te brengen om zo te komen tot meer natuurwaarden. Inmiddels hebben zich al heel veel partijen bij Prachtlint aangesloten. In oktober leidde De Vlinderstichting vijftig mensen op van gemeenten, waterschap en natuurorganisaties. Ook boeren en particulieren uit de Alblasserwaard deden mee. We zullen dit zeker terug gaan zien in nog meer natuur.

Bermbeheer voor insecten

Bermen en groenstroken zijn belangrijk voor allerlei insecten. Voor het donker pimpernelblauwtje (een zeldzame vlinder) is het zelfs het enige leefgebied! Dat zulk leefgebied kwetsbaar is bleek afgelopen zomer, toen een maaimachine van het Waterschap het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje vernietigde.

De provincie Limburg heeft het voornemen om het waterschap een dwangsom van honderdduizend euro op te leggen als er nog een keer illegaal gemaaid wordt.

Lees hier meer over het donker pimpernelblauwtje

Lees ook: Eerste indruk Vlinderstichting: weer minder vlinders in 2020

De Vlinderstichting

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden