Groot deel van getest fop- en schertsvuurwerk afgekeurd, sterretjes mogen wel

Met sterretjes is weinig mis om af te steken met de jaarwisseling
Foto: Pxhere

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft diverse soorten F1-vuurwerk (fop- en schertsvuurwerk) getest. De nadruk bij dit onderzoek lag bij het meest risicovolle F1-vuurwerk de zogenaamde fonteinen. 61% van de in totaal 670 onderzochte artikelen werd afgekeurd. De importeurs zijn verplicht om deze artikelen van de markt te halen en te vernietigen.

Daarnaast werd bij 147 artikelen (22%) een onvoldoende kwaliteit geconstateerd. Alleen na aanpassingen mogen deze partijen alsnog op de markt worden gebracht. Bij 114 artikelen, voornamelijk ‘sterretjes’, werden geen bijzonderheden geconstateerd.

Categorieën vuurwerk

In de Europese Pyrorichtlijn is vuurwerk ingedeeld in 4 categorieën. Categorie F1, fop- en schertsvuurwerk, mag het hele jaar worden verkocht aan personen vanaf 12 jaar en wordt vaak gebruikt bij (kinder)feestjes. Sommige soorten mogen binnenshuis worden afgestoken. Voor dit vuurwerk gelden strenge normen, bijvoorbeeld dat er geen vonken mogen komen buiten een cirkel van 1 meter.

Voor het F1-vuurwerk in Nederland gelden strenge eisen en die zijn er om de jonge gebruikers en hun omgeving te beschermen. Niettemin blijkt uit de tests dat voorzichtigheid geboden blijft. Bij het afgekeurde vuurwerk ging het voornamelijk om fonteinen die omvielen, waardoor er brandende delen en/of crackling buiten de cirkel van 1 meter kwamen. Er zaten ook fonteinen bij die niet omvielen, maar waarbij er toch brandende delen en/of crackling buiten de cirkel van 1 meter kwamen. Dit gebeurde ook bij diverse soorten grondbloemen en knetterballen. Crackling is een effect waarbij de verbranding van een speciaal soort kruit gepaard gaat met kleine knalletjes.

Onvoldoende kwaliteit

Bij het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit (22%) stuitte de ILT op onduidelijke teksten op de verpakking, verkeerde etiketten of op ontbrekende, verplichte teksten als ‘geschikt voor particulier gebruik’ of ‘veiligheidsafstand 1 meter’. De importeurs van deze partijen dienen met een aanpassingsplan te komen. Soms kunnen partijen worden hersteld door ze te voorzien van nieuwe etiketten of teksten. Zo niet, dan dienen de importeurs deze artikelen (ook) te vernietigen.

Sterretjes

Bij 114 artikelen, voornamelijk ‘sterretjes’, werden geen bijzonderheden geconstateerd. Enkele jaren geleden heeft de ILT de kwaliteit van de ‘sterretjes’ getest. Deze bleken gevaarlijk vanwege kromtrekkende stokjes en te grote effecten. De ILT constateert dat de sterretjes allemaal voldoen aan de gestelde eisen. De inspecties helpen dus om eventuele problemen bloot te leggen en verbeteringen af te dwingen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden