Politieke steun voor sport- en activiteitenveld in kern Heteren cruciaal

Bij de sporthal is een goede ruimte voor een speelveld
Foto: Overbetuwe Nieuws

HETEREN- De Woningstichting Heteren heeft akkoord gekregen om om 54 woningen te bouwen tussen de Flessestraat en de Julianaweg. Loonbedrijf Gerritsen dat nu op die plek zit gaat naar een andere locatie.

Directeur Maatman van de woningstichting geeft aan dat een sport- en activiteitenveld zou ten koste gaan van de nieuwe woningen en de groenvoorzieningen.

Maatschappelijk centrum

De behoefte aan een buitenruimte voor sportactiviteiten komt met name van de Koningin Julianaschool, basisschool Tuin 17, kinderopvang Skar en peuterspeelzaal De Pretvogeltjes. Een sport- en activiteitenveld is goed voor de gezonde ontwikkeling van de kinderen. Als deze plek bij de sporthal kan worden aangelegd, dan kunnen de kinderen er zo naartoe lopen. Maar ook kan de ontmoetingsplek een grote rol spelen bij maatschappelijke centrum van Heteren tijdens diverse dorpsactiviteiten. Een nieuwe plaats voor de (sport)activiteiten bij de sportvelden zou betekenen dat de reisafstand voor de schoolkinderen veel te groot wordt.

Dorpsontwikkelingplan

In het dorpsontwikkelingsplan waarin de toekomstvisie door dorpsbewoners voor 2020 is vastgelegd, staat dat kinderen onbezorgd om de hoek willen kunnen spelen en sporten en jong en oud ook willen kunnen sporten in (en om) het dorp. Daar past een sport- en ontmoetingsplek in het centrum goed bij.

De mogelijkheid om bij de sporthal dit aan te leggen is ook met de huidige plannen voor de woningbouw te realiseren. Het betekent slim situeren van de woningen en de groenvoorzieningen geconcentreerd worden rondom de huidige sporthal. Hierdoor ontstaat een kwaliteitsplan voor de kern van Heteren dat het maatschappelijke belang hoog in het vaandel heeft.

Steun van diverse partijen

Tijdens het verkiezingsdebat in 2018 was het plan om een sport- en ontmoetingsplek bij sporthal De Bongerd al een hot item. D66, GBO, PvdA, BOB, GroenLinks en de VVD gaven aan dat dit plan met de omgeving moest worden ontwikkeld.

Daarnaast waren alle politieke partijen het over één ding unaniem eens: het activiteitenveld moet er komen door een creatieve oplossing van de woningstichting Heteren.

Bekijk de video Invulling terrein Gerritsen van Heteren Overbrugt hier 

Gemeenteraad 

De raadsleden gingen in de dorpsvisie over Heteren serieus met de bewoners mee. De plannen voor de (sociale) woningbouw is uitvoerbaar met een sport- en activiteitenveld in de kern van Heteren. Kinderen van de scholen en opvang zijn er erg bij gebaat als dit veld er komt.

Maandag 25 januari gaat de gemeenteraad zich buigen over het het bestemmingsplan. Dinsdag 26 januari kan de definitieve beslissing vallen.

♦♦♦

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden