Burgers geven Energie maakt handboek lokale energieprojecten

Een handboek voor de opwek van duurzame energie
Foto: Burgers Geven Energie

Steeds meer burgers zijn betrokken bij energieprojecten in hun eigen dorp of regio. De community Burgers Geven Energie deelt de opgebouwde kennis met de burgers in de regio Arnhem-Nijmegen in een handboek.

Deze week is het ‘Regionaal handboek voor de opwek van duurzame energie’ opnieuw door hen uitgegeven. Ideaal voor iedereen die betrokken is bij burger-energieprojecten.

Praktische handvatten

Het handboek beschrijft heel praktisch alle stappen die je moet doorlopen bij het opzetten van een energieproject met burgers. Ook presenteert het overzichtelijk de belangrijke informatie en organisaties die burgers kunnen helpen bij hun energieprojecten. Bovendien staan er vele voorbeelden en initiatieven in waar startende initiatieven en coöperaties van kunnen leren.

Update van het handboek

In 2018 is de eerste versie van dit boek uitgegeven, in het kader van Nijmegen – Green Capital. Samen met verschillende partijen, waaronder Loket Duurzaam Wonen Plus, is dit handboek destijds tot stand gekomen. Vanwege de snelle veranderingen in de sector hebben Burgers Geven Energie en energieleverancier Greenchoice een grondige update mogelijk gemaakt.

Zo is de nieuwe subsidieregeling (zie elders in deze Nieuwsbrief) voor kleinschalige coöperatieve energieprojecten (SCE) opgenomen, die per 1 april 2021 ingaat. Bovendien is het onderdeel warmte opgenomen, omdat steeds meer coöperaties werken aan gezamenlijke projecten om hun buurt van het gas te krijgen. De definitieve Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is gepubliceerd op 8 maart en nodigt burgers ook uit om zelf energieprojecten te initiëren.

Gratis op te vragen

Het handboek is bedoeld voor burgers en burger-energiecoöperaties. Ook voor ambtenaren die betrokken zijn bij de energietransitie kan het interessant zijn. Zij kunnen het handboek allemaal gratis aanvragen via de website van Burgers Geven Energie. Burgers Geven Energie hoopt zo in de hele regio Arnhem-Nijmegen bij te dragen aan nog meer energie-initiatieven van onderop en het streven naar ten minste 50% lokaal eigenaarschap van duurzame energieprojecten, zoals afgesproken in het klimaatakkoord.

Nieuw: handboek met praktische handvatten voor startende energieprojecten

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden