Archief Marithaime toont artikel uit weekblad De Betuwe van mei 1981

Foto: TheoRivierenlaan via Pixabay

Elst – Historische Vereniging Marithaime heeft het archief van De Betuwe in beheer. Daarin kan je de oude Betuwe herbeleven, zoals in dit oude artikel van mei 1981.

In De Betuwe staat Water Eaton centraal.

Water Eaton

“Water Eaton kenden we tot voor kort beter als restaurant De Bronzen Wereld, gelegen aan de Wuurdsestraat dat in 2017 door brand is verwoest en niet meer is opgebouwd. Op het terrein worden nu woningen gebouwd. In 1981 werd er nog het 50-jarig bestaan van Water Eaton gevierd.”

Op zaterdag 16 mei 1981 is het 50-jarig bestaan gevierd van de bekende kinderboerderij “Water Eaton” Elst. 

“In 1931 is de kinderboerderij gesticht door de heer en mevrouw C.B. Alsche-de Kat als kinderboerderij en ponycentrum. In 1971 werd de familie De Graaf eigenaar toen mevrouw Alsche besloot het pand te verkopen na het overlijden van haar man. Door de familie de Graaf is het geheel uitgebreid tot 150 bedden en aangepast aan de nieuwe vormen en eisen, die toen aan zo’n centrum werden gesteld. Maar de grondslag is gebleven, namelijk dat kinderen in een aangepaste buitenomgeving een fijne tijd kunnen doorbrengen. En buiten de schoolvakanties vinden volwassenen er een specifiek onderkomen.

Kinderboerderij en ponycentrum

“Water Eaton anno 1981 heeft een specifiek eigen gezicht. Evenals de opzet van vroeger ontvangt men er kinderen in de schoolvakanties . Ze kunnen ponyrijden, windsurfen, sporten, volksdansen, muziek maken en er is een speeltuin, zwembad en sportveld. Verder heeft men iedere woensdag- en zaterdagmiddag kinderfeestjes met ponyrijden rondleiding, film, speeltuin en pannenkoeken.

De boerderij had vanaf het begin New Forest Pony’s, die bijzonder geschikt waren als kinderrijpony met een lief en zonnig karakter. Ook fokte men oud Hollandse hoenderrassen om ze onder de aandacht van het publiek te brengen. Water Eaton gaf voorlichting o.a. aan scholen over energie en milieu. Er was op het terrein een methaaninstallatie waarmee water voor douches werd verwarmd. Ook is er een middelgrote windmolen geplaatst, waarmee men wat betreft energie selfsupporting wilde zijn.

Familie Alsche

“Water Eaton kreeg deze naam, toen de heer Alsche het bouwde en vernoemde naar het plaatsje in Engeland, waar hij van 1920 tot 1922 verbleef.”

Hij trad in het huwelijk met mej. De Kat en men startte in 1931 met deze boerderij om hun ideaal te verwezenlijken, namelijk kinderen tegen betaling op vakantie te laten komen in deze landelijke en gezonde omgeving. De boerderij is in de loop der jaren uitgebreid en aangepast. Aanvankelijk bleef dit nog beperkt omdat er in dit Eimerense buurtschap noch water, noch elektriciteitsleidingen e.d. waren.

De familie Alsche was paarden minded en aan de heer Alsche kan de introductie van het bekende Shetlandponytype vanuit Engeland naar Nederland toegeschreven worden. Hij werd oprichter van het Shetland pony stamboek en hij zou geruime tijd als secretaris inspecteur van dit stamboek een uitermate bekende en deskundig figuur worden waarvan de naam nu nog met veel respect wordt herinnerd. Zo ook zijn werk als waarnemend burgemeester en wethouder in de eerste naoorlogse periode.”

Bron: Historische Kring Marithaime

♦♦♦

Dossier:
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden