Omwoners van Windpark Midden-Betuwe lijken slecht te zijn geïnformeerd door gemeenten

Gemeenten informeren omwoners van Windpark
Foto: Overbetuwe Nieuws

Begin dit jaar heeft de actiegroep Mallemolens Midden Betuwe (MMMB) de betrokken gemeenten gevraagd om documenten over het Windpark Midden-Betuwe openbaar te maken. Omdat de informatie niet compleet leek, hebben ze gevraagd om de ontbrekende stukken. Dat is gebeurd door middel van een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek.

Informatie aan bewoners

Aan de bewoners van de omgeving van het zoekgebied zijn een aantal brieven verstuurd, soms op naam en soms aan “bewoners van dit adres” Het is niet duidelijk waarom er voor deze twee benaderingen is gekozen. Het betreft brieven van 17 maart 2020, op naam aankondiging van uitnodiging 4 bewonersbijeenkomsten en op adres met dezelfde aankondiging. Op 20 mei 2020 zijn er op dezelfde manier uitnodigingen verstuurd om voor 12 juni 2020 een enquête in te vullen. Op 9 juli én 27 augustus 2020 zijn er brieven verstuurd op adres met de uitkomsten bewonersenquête. Bovendien kon men zich aanmelden voor gebiedstafel voor 13 september 2020. Volgens de actiegroep zijn de brieven op naam nooit verzonden en de reden komt niet naar voren uit de verkregen stukken.

De gemeenten hebben hun best gedaan om informatie te verstrekken. De respons op de enquête is echter teleurstellend. Van de 4 bewonersbijeenkomsten is niets meer over gehoord.  Bij  MMMB rijst de vraag is of de gemeenten wel hun best gedaan hebben om de plannen breed aan te kondigen. Er zijn nog steeds omwoners, die geen idee hadden van de plannen voor een windpark.

Resultaten enquête

De enquête van 12 juni is verstuurd naar ongeveer 350 bewoners die in een straal van 1000 meter rond het windpark wonen. De enquête is beantwoord door 38% van de aangeschreven adressen. Van die 38% heeft 73,7 % aangegeven dat het beperken van overlast belangrijk is. Ook zou 35 % belangstelling hebben voor mede eigenaarschap (stukje windmolen). Verwachte overlast: geluid, slagschaduw, aantasting woongenot.

♦♦♦

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden