Mantelzorgers in Overbetuwe voelen zich gewaardeerd, ondersteund en niet overbelast

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Met een toenemende vergrijzing en meer mensen met bijvoorbeeld dementie of andere chronische ziekten leveren mantelzorgers een grote bijdrage aan de zorg voor hun naasten.

80% van de zorg wordt inmiddels geleverd door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarom wil de gemeente Overbetuwe zorgen voor goede ondersteuning van mantelzorgers. Met een lokale aanpak willen ze bereiken dat mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund voelen en niet overbelast raken.

Vinden, verbinden, versterken en verlichten

In het Uitvoeringsplan Mantelzorg 2022-2025 richt de gemeente zich op het goed in beeld krijgen van mantelzorgers. Het bieden van goede ondersteuning, door lokale samenwerking rondom mantelzorg te versterken. Het waarderen van mantelzorgers en hun inzet en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers

Mantelzorgers in beeld en de Mantelzorgwaardering

Sinds een aantal jaar kent de gemeente een financiële waardering voor mantelzorgers. Deze eenmalige uitkering is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 140,00 per mantelzorgontvanger per jaar, passend bij onze buurgemeenten. Dat is een verlaging ten opzichte van afgelopen jaren (€225,00). Daarbij gaan ze meer investeren in respijtzorg en dagopvang, zowel in de voorlichting als in vergoten van het aanbod. Ze verwachten dat meer mantelzorgontvangers de komende jaren de mantelzorgwaardering gaan aanvragen. Door het bedrag per mantelzorgontvanger te verlagen kunnen ze meer mantelzorgers waarderen.

In 2020 zijn er 791 mantelzorgers geregistreerd en 425 mantelzorgwaarderingen aangevraagd. De komende jaren willen een stijging van 10% in het aantal geregistreerde mantelzorgers en zetten ze in op 15% meer aanvragen voor de mantelzorgwaardering. Naast een financiële tegemoetkomen biedt de gemeente samen met haar welzijnspartner Forte Welzijn op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers en organiseren ze jaarlijks ontspannen activiteiten rond de dag van de Mantelzorger.

Respijtzorg; voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van zorg voor een naaste. Daarmee krijgen mantelzorgers ruimte om bijvoorbeeld genoeg tijd voor zichzelf of hun gezin te houden. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning met als doel uitval en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Respijtzorg wordt betaald uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar of uit de Wmo. Voor meer informatie over respijtzorg kunnen mensen terecht bij het STO, telefoonnummer 14 0481, en Mantelzorg Overbetuwe  via 085 – 040 60 66 of [email protected].

Co-creatie bij totstandkoming Mantelzorgplan

Dit uitvoeringsplan Mantelzorg is tot stand gekomen in co-creatie met zorgprofessionals, zorgvrijwilligers, ervaringsdeskundigen en expertise uit het Sociaal Team Overbetuwe. Ook is er een klankbordgroep mantelzorg die haar ervaringen deelt en de gemeente adviseert.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen