Windpark Midden-Betuwe op losse schroeven, bewonersplatform pleit voor stop

Uitzicht op turbines Het Wiep Zetten
Uitzicht op turbines Het Wiep Zetten
Foto: Bewonersplatform Midden-Betuwe

Tijdens de technische briefing van het RIVM en de GGD en het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 2 en 3 februari jl. werd één ding duidelijk: windturbines leiden wel degelijk tot gezondheidsschade. Daarom pleitten diverse partijen in de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartij VVD, tot een landelijke stop op het uitrollen van nieuwe windparken. Het bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe geeft dit al veel langer aan en wordt hierin nu ondersteund door de landelijke politiek.

Windturbines wel degelijk schadelijk

3 februari jl. werd door het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid, een samenwerking tussen het RIVM en de GGD, een zgn. technische briefing gegeven in de Tweede Kamer. Het expertisecentrum was heel helder: windturbines leiden wel degelijk tot schadelijke effecten op de gezondheid. Verder werd opgeroepen om omwonenden en hun klachten zeer serieus te nemen.

Het centrum gaf ook aan dat ze, net als de WHO, hinder beschouwen als een schadelijk gezondheidseffect. Dit kan zorgen voor verstoorde slaap, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk en zelfs tot leerachterstanden bij kinderen. Windmolenbouwers bagatelliseren deze gezondheidseffecten steevast en vergelijken turbinegeluid met verkeersgeluid. Dit gaat regelrecht in tegen een Kennisbericht van de RVO uit 2015 waarin al werd aangegeven dat geluid van windturbines vele malen hinderlijker is dan geluid van verkeer of industrie.

Wildwesttaferelen bij Windpark Midden-Betuwe

Door ontwikkelingen in de landelijke en lokale politiek staat Windpark Midden-Betuwe nu overduidelijk op losse schroeven. Beide gemeenten hebben het ingediende plan afgewezen en de intentieovereenkomst met de initiatiefnemers is niet verlengd. Gemeente Neder-Betuwe wil daarnaast sowieso wachten op landelijke normen en bij Overbetuwe ligt dit punt bij de Raad. Verder spreekt men over woningbouwplannen in Zetten naast het huidige zoekgebied en die zitten het windpark duidelijk in de weg.

De initiatiefnemers van Windpark Midden-Betuwe zijn inmiddels op ramkoers en werken niet meer samen.

“De initiatiefnemers zoeken nu zelf ieder voor zich veelvuldig de media op om de politiek onder druk te zetten en hun eigen plannetjes alsnog door te drukken”

aldus Jan Teisman, voorzitter van het Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe. “Deze eenzijdige plannen zijn echter nooit als alternatief aan de gebiedstafel besproken en hebben dus geen status en absoluut geen steun van direct omwonenden. Het lijken wel wildwesttaferelen”. En hoewel de initiatiefnemers wellicht anders suggereren, er is lokaal veel weerstand tegen de huidige plannen: op 14 februari a.s. zal vereniging Malle Molens hun petitie met 1134 handtekeningen aanbieden aan beide verantwoordelijke wethouders.

Stilleggen proces en wachten op landelijke normen

Het Bewonersplatform Windpark Midden Betuwe pleit voor het stilleggen van het proces en weet zich nu gesterkt door diverse partijen in de Tweede Kamer waaronder regeringspartij VVD. Pas als er nieuwe landelijke normen voor windparken zijn, kunnen beide gemeenten opnieuw bekijken of het huidige zoekgebied überhaupt mogelijkheden biedt voor een windpark. Het bewonersplatform is er vast van overtuigd dat dit niet het geval is. Wetenschappers dragen nieuwe en internationaal reeds gehanteerde normen aan van 10x de masthoogte of eventueel voor een geluidsnorm van maximaal 35dB tijdens de nacht. De bestaande en geplande huizen staan hiervoor simpelweg te dichtbij.

Door te kiezen voor een nieuw zoekgebied, of in te zetten op nieuwe ontwikkelingen voor het opwekken van duurzame energie, moet door de gemeenten nu de keuze worden gemaakt voor projecten die geen gezondheidsschade voor omwonenden, de natuur en het leefmilieu veroorzaken.

Lees ook: Windpark voorlopig uitgesteld, energiecoöperatie pleit voor samenwerking

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen