Beoogde wethouders Overbetuwe bekend

4 van de 5 portefeuillehouders; Rene, Dimitri, WIjnte en Rik.
4 van de 5 portefeuillehouders; Rene, Dimitri, WIjnte en Rik.
Foto: Gemeente Overbetuwe

Elst – Vorige week hebben de coalitievormende partijen GBO, CDA en GroenLinks het concept-coalitieprogramma  “Samen aan Zet” bekendgemaakt. Nu kunnen ze ook alle beoogde wethouders-kandidaten bekendmaken.

Drie wethouders-kandidaten waren al bekend: voor Gemeentebelangen Overbetuwe Dimitri Horsthuis – Tangelder, voor CDA Wijnte Hol en voor GroenLinks Rik van den Dam.

Twee kandidaat-wethouders

Er spelen grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven in het brede sociale domein de komende jaren. Daarom is gekozen voor een stevige vertegenwoordiging met twee kandidaat-wethouders René Post  (Gemeentebelangen Overbetuwe) en Chantal Teunissen (CDA) die samen deze kar gaan trekken. Chantal Teunissen is nieuwkomer in het bestuur van Overbetuwe, geboren en getogen in Lent en lang politiek actief  geweest in onze regio. Zij zal zich als parttime wethouder voornamelijk focussen op WMO, welzijn en volksgezondheid.

René Post (Gemeentebelangen Overbetuwe) een bekend gezicht in de Overbetuwse politiek richt zich op o.a. op jeugdzorg, participatiewet en het armoede- en minimabeleid. Daarnaast zal de nieuwe portefeuille dienstbare overheid worden toegevoegd voor de dienstverlening naar de inwoners toe. Hiermee borgen ze de continuïteit van het sociale domein.

Overige portefeuillehouders

Rik van den Dam (GroenLinks), momenteel concerncontroller en de afgelopen periode fractievoorzitter, krijgt de portefeuilles financiën, duurzaamheid, milieuzaken en dierenwelzijn. Wijnte Hol (CDA) gaat aan de slag met de landschappelijke ontwikkeling, mobiliteitsbeleid & infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij  verantwoordelijk voor het sportbeleid en evenementen en een aantal projecten zoals het stationsgebied en het zwembad in Elst.

Dimitri Horsthuis – Tangelder (Gemeentebelangen Overbetuwe) wordt portefeuille houder ruimtelijke ordening (bouwen en wonen), omgevingsvisie en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast behoudt hij de portefeuilles economische zaken en kunst, cultuur en erfgoed.

Openbare vergadering

Op 20 april bespreken de partijen het concept-coalitieprogramma in een openbare vergadering met de  gemeenteraad, inwoners, verenigingen en ondernemers. Zij verwelkomen jou daar graag om met jou van gedachten te wisselen over het coalitieprogramma. Zo zijn wij samen aan zet! Het definitieve coalitieprogramma op hoofdlijnen bieden ze op 11 mei in een bijzondere raadsvergadering aan de gemeenteraad aan. Tijdens die vergadering wordt ook het nieuwe college geïnstalleerd. De partijen kijken ernaar uit met jou samen verder te werken aan ons Overbetuwe!

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen