Extra impuls van 50 miljoen euro om veiligheid van fietsers te verbeteren

Fietsen moet veiliger worden
Fietsen moet veiliger worden
Foto: freestocks-photos via Pixabay

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zet 50 miljoen euro opzij voor fietsveiligheid. Recente onderzoeken hebben laten zien dat met name het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers in de komende jaren zal oplopen. Mits er geen extra maatregelen worden getroffen.

Om de fietsveiligheid gericht te verbeteren, zijn vier focuspunten vastgesteld: ouderen, enkelvoudige ongevallen, sport- en schoolomgevingen, en drukte op het fietspad.

Fietsslachtoffers

Het aantal fietskilometers is het laatste decennium met tien procent toegenomen, daarbij zijn meer ouderen op de (elektrische) fiets gestapt. Dit gaat gepaard met het aantal fietsslachtoffers. De voorspelling is dat het aantal fietsslachtoffers de komende twintig jaar met 80 tot 100 procent zal toenemen.

Minister Mark Harbers: “Voor de komende jaren is een forse toename voorspeld in het aantal fietsslachtoffers. Ik vind het belangrijk om die trend te keren. Fietsen is immers gezond, goedkoop en gemakkelijk. Daarom zet ik nu extra in op de veiligheid van fietsers.”

Het kabinet had 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de periode tussen 2020 en 2030, waarmee provincies, waterschappen en gemeenten financieel worden ondersteund bij hun plannen voor verkeersveiligheid. Bij de vaststelling van de investeringsimpuls is afgesproken dat 50 miljoen is bestemd voor ‘vernieuwende maatregelen’. Mede naar aanleiding van de laatste onderzoeken is met medeoverheden overeen gekomen dat deze middelen worden ingezet om de fietsveiligheid te bevorderen.

Vier focuspunten:

  • Ouderen: Extra bescherming voor deze groep, aangezien ze bovenmatig zijn vertegenwoordigd in de ongevalscijfers. Daarnaast hebben ze een grotere kans om ernstig gewond te raken bij een ongeval.
  • Enkelvoudige ongevallen: In 2019 was bij ruim 80% van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken. Daarom zijn op dit terrein grote stappen te zetten.
  • School- en sportomgeving: De groep ‘kinderen’ is ook kwetsbaar en verdienen extra bescherming. Circa 1 op de 5 fietsers die na een ongeval een SEH bezochten, was jonger dan 17 jaar.
  • Drukte op het fietspad: Steeds meer mensen gebruiken het fietspad, en ook nog met verschillende voertuigen met verschillende snelheden. Met de stedelijke verdichting zal het de komende jaren nog drukker worden.

Fietsinfrastructuur

Het kabinet maakte eerder al bekend 780 miljoen euro te investeren in fietsinfrastructuur. Een belangrijk punt waarin geïnvesteerd is, is in de verdere aanleg van doorfietsroutes in het hele land. Dat zijn brede fietspaden waar geen of zo min mogelijk kruisend verkeer is, zodat fietsers vlot en veilig kunnen doorfietsen.

Het vandaag gepubliceerde SWOV-onderzoek concludeert dat het te ambitieus is om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren. Zelfs met extra maatregelen zal die halvering niet worden gehaald, in het meest gunstige geval kan het aantal verkeersdoden wel worden gehalveerd.

Minister Harbers blijft zich onverminderd inzetten voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Daarom volgt hij het SWOV-advies om maatregelen te nemen op de grootste risico’s. Daaronder valt fietsveiligheid, maar ook meer 30 km/u rijden binnen de bebouwde kom.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wij denken graag met je mee om de reclame-euro optimaal te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen