Gedenksteen woningcomplex ‘de Zevenster’ terug op zijn plek

Het woningcomplex ‘de Zevenster’ in Slijk-Ewijk kent een bewogen geschiedenis. De zeven huizen stonden op de plaats, waar nu het dorpshuis staat. De gedenksteen in de gevel werd in december door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos voor de tweede keer onthuld.

Bij de bouw van dorpshuis Beatrix in 1982 is de eerste steen gelegd door Burge­meester A. Buunk, op 29 september 1982. Op de plaats waar de ‘Zevenster’ stond is een gedenksteen ingemetseld in de muur, naast de bank aan de voorkant van het dorpshuis. De gedenksteen werd in 1983 door Baron C.G. van Boetzelaer onthuld.

Landgoed Loenen

Ten westen van Slijk-Ewijk ligt het landgoed Loenen. De historie van deze voormalige Heerlijkheid, met z’n burchten en invloedrijke eigenaren gaat terug tot in de 11e eeuw. Loenen heeft in het verleden vaak te maken gehad met dijkdoorbraken, waarbij grote delen van de landbouwgronden met dikke lagen zand werden bedekt. De burchten werden daarbij eveneens verwoest of zwaar beschadigd. Het huidige landhuis en grote delen van het bos stammen uit 1826. Rond die tijd kwam het landgoed in bezit van jonkheer Fabricius van Leyenburg. Zijn dochter Clara stichtte aan het einde van de 19e eeuw in Slijk-Ewijk de Christelijke lagere school (nu het gebouw van gymvereniging ONA) en de ‘Zevenster’. Freule Clara Fabricius was een oudtante van de laatste heer van Loenen, Constant Godfried baron van Boetzelaer, die in 1998 overleed. Zijn familie verkocht het landgoed in 2004 aan Staatsbosbeheer.

De ‘Zevenster’

Het complex van 7 woninkjes, ‘de Zevenster’, kwam dankzij de freule tot stand. Zij schonk dit complex aan de diaconie van de NH-kerk. De armenzorg op dit vlak ging van helemaal niks naar sober en doelmatig; voor die tijd zeer revolutionair. De ‘Zevenster’ werd rond 1974 afgebroken om plaats te maken voor het huidige Dorpshuis Beatrix. Het Clara Fabriciuspark werd in 1973 aangelegd en grenst aan beide gebouwen. Het lag dus volledig voor de hand om de naam van Clara aan deze wijk te verbinden. Rond 1900 was Slijk-Ewijk bijna zelfvoorzienend. Het dorp had al enige jaren een van de eerste ptt-kantoren in de gemeente en de inwoners konden verder terecht bij een drietal kruideniers, bakkers en cafés, een aantal ambachtslieden, twee scholen, een dominee, een dokter en een veldwachter. In 1991 sloot de laatste kruidenier zijn deuren, waarmee alle voorzieningen verdwenen waren.

Tot heden

Na de verbouwing van dorpshuis Beatrix een paar jaar geleden heeft de gedenksteen geruime tijd in een schuur gelegen in afwachting van haar nieuwe toekomst. Dit jaar is de steen weer tevoorschijn gehaald en door Henk Broekhuizen (beheerder dorpshuis Beatrix) schoongemaakt en ontdaan van alle steen- en cementresten. Samen met Dirk-Jan van Eldik (bestuurslid) heeft Henk de gedenksteen bevestigd aan de voorgevel van dorpshuis Beatrix, zodat iedereen de gedenksteen weer kan zien. Het bestuur en de beheerders van dorpshuis Beatrix vonden dat een gedenksteen met zo’n enorme geschiedenis het verdient om officieel onthuld te worden.

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

Dit heeft plaatsgevonden op zaterdag 7 december 2019 door Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van gemeente Overbetuwe. Dini Huijbers heeft de aanwezigen welkom geheten en speciaal de burgemeester. Voorafgaand aan de onthulling heeft Gert Verhaaf (zijn opa woonde in de ‘Zevenster’) een stukje geschiedenis met wat anekdotes verteld. Daarna heeft de burgemeester enkele historische momenten herdacht en de gedenk­steen door het lostrekken van een strik officieel onthuld. De steen pronkt nu weer aan de voorgevel van dorpshuis Beatrix en er is een stukje geschiedenis terug in Slijk-Ewijk.

Bron: Geschiedenis van de ‘Zevenster’ in Slijk-Ewijk. Informatie en herinneringen van Gert Verhaaf, Cor van Kleef, Gerrie van Eldik, Hennie Elings en Frans Spaan. Met dank aan Dini Huijbers.

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden