Volgende stap op weg naar verbetering afslag Elst/Oosterhout

Afslag Elst/Oosterhout moet aangepast worden
Foto: Overbetuwe Nieuws

Elst/Oosterhout- De colleges van Nijmegen, Overbetuwe en provincie Gelderland willen via de begroting aanvullend geld beschikbaar stellen voor aanpassingen aan afslag 38.

Het gaat om € 14 miljoen, waarmee de infrastructuur rondom de afslag wordt verbeterd voor fiets, openbaar vervoer en auto. De regio wil de werkzaamheden koppelen aan die van de verbreding van de A15 door Rijkswaterstaat. Zo kunnen kosten worden bespaard en is er maar één keer overlast.

Nieuw viaduct en fietsroute

Het geld is bedoeld voor het realiseren van een nieuw viaduct over de A15 en een doorgaande fietsroute. De fietsroute komt tussen Nijmegen en Overbetuwe langs de Griftdijk en de Rijksweg Zuid. Hiermee wordt de afslag klaargemaakt voor de toekomst. De dagelijkse besturen zetten de volgende stap met het tekenen van een realisatie-overeenkomst, als gemeenteraden en Provinciale Staten de begrotingen goedkeuren.

Klaar voor verkeersgroei en veilig voor fietsers

Afslag 38 (Elst/Oosterhout) vormt een belangrijke schakel in het doorgaande, regionale en lokale verkeer, tussen Overbetuwe en Nijmegen en A15. Het bestaande viaduct loopt in de toekomst tegen zijn grenzen aan, door groei van het verkeer en ontwikkelingen op Park 15, Railterminal Gelderland en woningbouwplannen. Het is van belang voor de gemeente Nijmegen, dat met deze aanpassing het bedrijventerrein De Grift kan worden ontwikkeld.

Dit viaduct vormt een belangrijke schakel voor hoogwaardig openbaar vervoer, dat ook ruimte vraagt. Met de aan aanvullende budgetten kunnen de aanpassingen worden uitgevoerd. De afslag moet aangepast op de verwachte verkeersgroei en kunnen fietsers veilig doorfietsen. De partijen willen onder meer een nieuw, in twee richtingen bereden fietspad realiseren. Namelijk ten westen van de Griftdijk en de Rijksweg Zuid, tussen de Olympiasingel in Elst en de Prins Hendrik VI singel in Nijmegen. Beide gemeenten zullen het fietspad en kruisingen verder vormgeven.

Budgetten

Een toekomstig structureel veilige oplossing moet er voor het snelverkeer komen, maar daarnaast ook voor de fietsers. De werkzaamheden kunnen met het verbreden van de A15 worden gecombineerd. Op basis daarvan is een kostenraming van € 27,9 miljoen tot stand gekomen.

De rijksoverheid heeft al eerder een bijdrage van € 4,3 miljoen toegezegd, daarbij stellen beide gemeenten en provincie € 9,6 miljoen beschikbaar. Naast de al eerder toegezegde bijdragen van de rijksoverheid was al € 9,6 miljoen van beide gemeenten en provincie beschikbaar.

De colleges van Nijmegen, Overbetuwe en Gelderland zullen in hun begrotingen voor 2021 nu het resterende geld vrijmaken. Het gaat om:

  • Gemeente Nijmegen € 4 miljoen.
  • Gemeente Overbetuwe € 4 miljoen.
  • Provincie Gelderland € 6 miljoen.

De gemeenteraden van Nijmegen en Overbetuwe en Provinciale Staten van Gelderland besluiten in het najaar over de begrotingen.

Verbreding A15

Het aanpakken van het viaduct maakt onderdeel uit van de verbreding van de A15. Mocht die verbreding ter hoogte van afslag 38 niet doorgaan, dan maken de betrokken partijen nieuwe afspraken met Rijkswaterstaat over het aanpassen van het viaduct.

Lees hier Deeluitwerkingen Gebiedsvisie knoop 38

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden