Gemeente Overbetuwe geeft voorkeur aan voor woonwagenlocaties

Foto:

Elst/Zetten- Gemeente Overbetuwe heeft hun voorkeur aangegeven voor woonwagenlocaties in Elst en Zetten. Dit lijken de beste plaatsen ervoor te zijn. Burgemeester en wethouders van Overbetuwe vinden de Platenmakersstraat in Elst en het westelijk stationsgebied in Zetten de meest geschikte plaatsen in de gemeente voor woonwagens.

Daarbij baseren ze zich op een locatiestudie die ze hebben uitgevoerd. Omwonenden en woonwagenbewoners zijn geïnformeerd. Voor omwonenden zijn er begin oktober informatiebijeenkomsten. De gemeenteraad beslist eind januari 2021 definitief over de locatiekeuze.

Meer plaatsen voor woonwagens nodig

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens
aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu negen standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over drie woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren.

Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal vijf tot zes extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.

Geschikte plaatsen

Gemeente Overbetuwe heeft onderzocht welke plaatsen in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra woonwagens. De gemeenteraad bepaalde in december 2019 de uitgangspunten voor het onderzoek, onder meer:

  • Er moeten 2 locaties komen, een in het oostelijk en een in het westelijk deel van de gemeente.
  • De locatie moet groot genoeg zijn, zodat er later misschien meer woonwagens bij kunnen worden gezet.
  • De locatie moet goed passen in de omgeving.

Na een eerste selectie van 103 locaties, zijn uiteindelijk 17 locaties uitgebreider onderzocht. Burgemeester en wethouders hebben een voorkeur voor twee kleinschalige locaties, namelijk de Platenmakersstraat in Elst en het westelijk stationsgebied in Zetten. Deze locaties scoren het hoogst op de uitgangspunten.

Per locatie komen er twee tot vier woonwagens te staan, bovendien kunnen er per locatie later nog twee tot vier woonwagens bij komen. In de Platenmakersstraat in Elst komen de woonwagens ten oosten óf ten westen van de volkstuinen, waarbij de volkstuinen blijven bestaan.

woonwagenlocaties

Inschrijven bij gemeente

Woonwagenbewoners kunnen zich binnenkort bij de gemeente Overbetuwe inschrijven voor een plek op een van de plaatsen. Om een plek te krijgen, moeten de bewoners voldoen aan bepaalde voorwaarden. De gemeenteraad bepaalde deze voorwaarden in juni. De gemeente beslist op basis daarvan wie een standplaats krijgt, waarbij ze onder meer kijkt naar familiebanden en binding met Overbetuwe.

In 2022 klaar voor gebruik

De gemeente verwacht dat de woonwagenplaatsen in 2022 klaar zijn voor gebruik. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde plaatsen, dan start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover dan hun mening geven.

Lees het collegevoorstel woonwagenlocaties van gemeente Overbetuwe

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden