Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen en agrarische kavels uit

Foto: Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland geeft op de dijken langs de grote rivieren komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit, voor het winnen van gras. Enkele agrarische kavels zijn ook beschikbaar, voornamelijk grasland.

De dijkpercelen worden uitgegeven op 16 en 23 november 2020. Vanwege de coronamaatregelen vindt een inloopbijeenkomst dit jaar niet plaats.

Dijkpercelen: anders maaien

Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. In 2021 geldt voor het eerst in ons gehele werkgebied: eerder maaien en over een langere periode. Zo bieden ze fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats op de dijk.

De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies), zes weken later de andere helft De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

Dijkpercelen: digitaal inschrijven

De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben een optie tot verlenging. De inschrijver die economisch het meest gunstige is, krijgt het traject toegewezen. De belastingplichtigen gaan bij gelijke inschrijving bij het waterschap voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix, andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard. Kijk op Waterschap Rivierenland of mail naar [email protected].

Graslanden

Waterschap Rivierenland biedt daarnaast enkele agrarische kavels aan in Zoelen, Driel, Hagestein, Brandwijk en Groot-Ammers. De grootte van de kavels varieert van ruim 1,8 hectare tot 8 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Deze kan maximaal tweemaal, voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter, worden aangegaan. Dit is telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden. Kijk op Waterschap Rivierenland pachten of mail naar [email protected].

Kavel in Slijk-Ewijk

Een kavel in Slijk – Ewijk biedt het waterschap daarnaast aan, waarvoor een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan. Het waterschap heeft deze gronden in eigendom in het kader van Dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Voor deze kavel gelden specifieke voorwaarden en bepalingen.

Dit keer vindt er géén openbare inschrijving op locatie plaats, in verband met de coronamaatregelen. Je kunt jouw inschrijving uiterlijk tot 3 november 2020 10:00 uur mailen naar het waterschap. Via Waterschap Rivierenland.nl/pachten vind je alle benodigde informatie.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden