Gemeente Overbetuwe streeft naar één toekomstbestendige milieustraat

De milieustraat in Andelst is verouderd
Foto: Overbetuwe Nieuws

Elst/Andelst- We hebben in Overbetuwe een milieustraat in Elst en in Andelst. De gemeente wil naar één toekomstbestendige milieustraat, waar afval volledig gerecycled wordt tot nieuwe grondstof. De milieustraat in Andelst is al lange tijd in gebruik en moet worden gereviseerd. De milieustraat in Elst is recent vernieuwd.

De VVD Overbetuwe gaf aan steun te hebben gekregen om beide locaties in stand te houden, totdat een definitieve keuze is gemaakt. Het zou binnen drie tot vijf jaar gerealiseerd moeten worden en dat vinden ze te voorbarig. Zo’n toekomstbestendige milieustraat moet eerst goed onderzocht moeten worden, evenals de kosten van het project.

VANG-doelstellingen

In 2019 heeft de gemeente Overbetuwe de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gevraagd om te onderzoeken of de milieustraten in de gemeente voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit leverde een rapport op waar de gemeente het afgelopen jaar en dit jaar mee bezig is geweest. Een milieustraat verzamelt afvalstoffen die niet via het huis-aan-huis inzameling of faciliteiten als ondergrondse containers. Een toekomstbestendige milieustraat moet inspelen op de laatste ontwikkelingen. Met name op hergebruik om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan. De EU zet hier zwaar op in en in Nederland is het programma ‘circulaire economie’ opgezet.

VANG-doelstellingen zijn opgesteld om inwoners te stimuleren om een percentage van huishoudelijk afval te recyclen, zodat de hoeveelheid restafval per inwoner vermindert. VANG betekent ‘Van Afval Naar Grondstof’. De VANG-doelstellingen voor 2020; 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner. Voor 2030; maximaal 30 kilogram restafval per inwoner en in 2050; nul kg. restafval in 2050.

Vijf scenario’s

Uit het onderzoek kwamen vijf scenario’s naar voren:

  1. Milieustraat huidige locaties Andelst en Elst.
  2. Milieustraat huidige locatie Elst.
  3. Circulair ambachtcentrum huidige locatie Elst.
  4. Circulair ambachtcentrum nieuwe locatie Elst.
  5. Samenwerking met omliggende gemeente met circulair ambachtcentrum in de buurt van Elst.

Poll onder inwoners Overbetuwe

De laatste poll van de VVD Overbetuwe ging over hoe inwoners de milieustraten in Andelst en/of Elst denken.

Bijna 55% vindt het geen probleem om verder te moeten reizen

Over het algemeen vinden inwoners het prima als er maar een locatie voor het inzamelen van afval is. Deze moet wel binnen de gemeente Overbetuwe zijn. Daarnaast vindt de helft van de mensen het goed om naar Lingewaard te moeten, als dit extra milieu- en kostenvoordelen oplevert.

Ruim 20% wil dichtbij huis hun afval weg kunnen brengen

Zij willen de huidige millieustraten in Andelst en Elst blijven gebruiken. Zelfs als dat duurder uit zou vallen. G

Kosten besparen en goede dingen doen voor het milieu

Bijna 30% geeft een open antwoord. Daarbij gaven ze aan dat de kosten voor de inwoners niet (veel) hoger mogen worden en dat het belangrijk is om ook goede dingen te doen voor het milieu. Dat ze daarvoor iets verder moeten rijden vinden ze geen probleem.

‘De oplossing die hierop het beste scoort, moet het worden en maak een afweging tussen kosten en milieu. De afstand is daarbij secondair!’

Aldus de conclusie van het onderzoek van VVD Overbetuwe

Zorgen over afvaldumping en lange wachtrijen

Inwoners gaven aan zich ook zorgen te maken, met name dat er meer afval gedumpt wordt als de milieustraat verder weg komt te liggen. Daarnaast willen ze ook dat je eerlijk betaald voor de hoeveelheid afval dat je wegbrengt. Tot slot geven inwoners aan dat de openingstijden te krap zijn als je werkt. Vooral op de zaterdag staan er lange wachtrijen. Een afspraak maken voor het inleveren van jouw afval zou een oplossing kunnen zijn.

Bron: VVD Overbetuwe

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden