Historische Vereniging Marithaime geeft plaatsingsadvies wapenpanelen Ambtshuis

De wapenpanelen zoals ze hingen in de Daan Tapzaal van het Ambtshuis
Foto: Histrosche Vereniging Marithaime

ELST- Bij de renovatie van het Ambtshuis door de gemeente Overbetuwe zijn de historisch zeer waardevolle wapenpanelen verwijderd. Bij de verwijdering bleek dat de panelen aan restauratie toe waren. Dit is door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd.

De panelen kunnen niet in het ambtshuis worden teruggeplaatst, ondanks dat dit met de eigenaar van de panelen, het Waterschap Rivierenland, afgesproken was. Daarvoor moet een andere oplossing gekozen worden.

Nieuwe plek in oude gemeentehuis

Historische Vereniging Marithaime heeft de werkgroep restauratie Wapenpanelen Ambtshuis opgericht. Deze werkgroep heeft zich over dit probleem gebogen en is na een zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen. Deze panelen komen het best tot hun recht in de voormalige raadszaal, in het oudste gedeelte van het gemeentehuis. De ruimte is geschikt voor de panelen en ook de condities zijn goed. Dat lijkt vooralsnog een haalbare oplossing.

De zaal is voldoende groot om aan alle 16 wapenpanelen plaats te bieden, ook al zullen ze over meerdere wanden verdeeld moeten worden. Vroeger hingen ze ook op die manier in de Daan Tapzaal in het Ambtshuis. Uitgangspunt voor de opstelling is dat de panelen met de namen en wapens van de Ambtmannen een centrale plaats krijgen, geflankeerd door de andere panelen. Op de uiterste flanken kunnen de “dubbele” wapenpanelen (met twee kolommen wapens en namen) de rij sluiten.

Publiek is ook toegankelijk

Een mooie bijkomstigheid is dat de oude raadszaal tijdens openingstijden van het gemeentehuis voor publiek toegankelijk is. Tenzij de zaal voor een vergadering of bijeenkomst in gebruik is, zijn de panelen goed te bezichtigen. Inmiddels is het College van B&W akkoord is met het voorstel voor plaatsing van de panelen in de voormalige raadszaal. Zodra de gemeente toestemming krijgt van het waterschap mogen de de panelen in de oude raadszaal worden geplaatst.

Bron: Historische Vereniging Marithaime

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden