Arnhem-veteranen maken film voor vrienden in Nederland

De Britse veteranen worden al jaren gebracht en rondgereden door de Taxi Charity for Military Veterans, een Britse liefdadigheidsorganisatie die veteranen vervoert in originele Britse taxi’s. Twee leden van die organisatie hebben de film gemaakt, nadat zij hoorden hoe zwaar het de zeer oude mannen viel dat ze opnieuw hun gevallen kameraden niet kunnen herdenken in de regio Arnhem. De film is opgenomen bij de oud-strijders thuis.

Voorbereidingen Airborne Herdenkingen 2021 in volle gang

Over de verwachtte aantallen veteranen antwoordt Beets: ”Als het allemaal weer kan en alles is vrij, dan zullen het er mogelijk slechts een paar veteranen zijn. Het afgelopen jaar zijn ons weer velen ontvallen en enkelen hebben aangegeven helaas fysiek niet langer in staat te zijn om de vermoeiende trip te maken. Die laatsten kijken al wel weer uit naar de videostreaming, om er thuis op die manier toch bij te kunnen zijn. Over het aantal nabestaanden dat de overtocht eventueel zal maken is nu nog niets te zeggen.”