Voorbereidingen Airborne Herdenkingen 2021 in volle gang

Over de verwachtte aantallen veteranen antwoordt Beets: ”Als het allemaal weer kan en alles is vrij, dan zullen het er mogelijk slechts een paar veteranen zijn. Het afgelopen jaar zijn ons weer velen ontvallen en enkelen hebben aangegeven helaas fysiek niet langer in staat te zijn om de vermoeiende trip te maken. Die laatsten kijken al wel weer uit naar de videostreaming, om er thuis op die manier toch bij te kunnen zijn. Over het aantal nabestaanden dat de overtocht eventueel zal maken is nu nog niets te zeggen.”