Gooi na het bakken van de oliebollen het frituurvet niet door het riool

‘De cijfers over door vet verstopte rioolleidingen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel 200.000 euro aan kwijt zijn. Die kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door de inwoners betaald,’ aldus de koepel van waterschappen. Aan de andere kant halen bijvoorbeeld scholen, sportclubs en kinderboerderijen financieel voordeel uit het inzamelen van gebruikt frituurvet