Land van Tap financieel niet haalbaar volgens ontwikkelingsvisie

Land van Tap blijft nog even parkeergelegenheid
Foto: Overbetuwe Nieuws

ELST- De gemeente Overbetuwe heeft voor het gebied Land van Tap in samenwerking met diverse stakeholders een concept-Ontwikkelvisie opgesteld. Deze concept-visie wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De concept-Ontwikkelvisie is gebaseerd op het participatietraject van de afgelopen twee jaar. Je vindt de concept-ontwikkelvisie hier.

Wat is een Ontwikkelvisie?

In een Ontwikkelvisie staan de ideeën en uitgangspunten die gelden voor de verdere ontwikkeling van een gebied. Deze visie vormt de basis voor de verdere plannen voor het Land van Tap, als de raad het eens is met deze voorgestelde Ontwikkelvisie. Hoe het Land van Tap er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Maar de richting voor de uitwerking wordt wel gegeven in de ontwikkelvisie.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

ontwikkelvisie

Afbeelding 1: Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020).

Uitkomst participatietraject

De concept Ontwikkelvisie is het resultaat van het participatietraject van de afgelopen twee jaar. De gemeente heeft  een brede groep betrokken bij het participatietraject, zowel huidige gebruikers als eventuele toekomstige gebruikers.

De groep bestond uit:

Het concept van de Ontwikkelvisie vormt de afsluiting van het participatietraject.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Afbeelding 2: Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020)

Wat zijn de vervolgstappen?

De gemeenteraad wordt eerst in een informatiebijeenkomst geïnformeerd over het doorlopen participatietraject. Daarnaast wordt de raad op de hoogte gebracht over de concept-Ontwikkelvisie. Deze informatiebijeenkomst voor de raad is voorlopig gepland op 23 februari. Deze raadsbijeenkomst is digitaal te volgen. Via de nieuwsbrief en op de website informeren is te volgen hoe en wanneer deze is. Ná deze informatiebijeenkomst besluit de gemeenteraad over de Ontwikkelvisie. De voorbereidende raadsvergadering is voorlopig gepland op 9 maart en de raadsbehandeling is voorlopig gepland op 23 maart.

Het Land van Tap blijft voorlopig parkeergelegenheid

De berekeningen van de Ontwikkelvisie laten zien dat het op dit moment financieel niet mogelijk is om de plannen uit te voeren. Er is nader onderzoek en nadere besluitvorming nodig om te bekijken waar en hoe het geld voor de plannen kan worden gevonden. Bijvoorbeeld door een bijdrage uit het gemeentelijke Fonds bovenwijkse voorzieningen, rioleringsplan of door het verkrijgen van een eventuele (provinciale) subsidie. In het uitvoeringsplan wordt hier verder op ingegaan. Ook de verdere planvorming (bijvoorbeeld de wijze van ontsluiting op de Rijksweg-Zuid) en het betrekken van eventuele marktpartijen en/of bouwers komen in het uitvoeringsplan aan de orde. Ná de vaststelling van een uitvoeringsplan volgt de verdere planvorming en aanbesteding. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan het jaar 2023.

Verdere informatie

Wil je meer weten over het Land van Tap? Via de nieuwsbrief en op de website wordt bekend gemaakt hoe en wanneer de digitale raadsinformatiebijeenkomst te volgen is. Bovendien lees je in de nieuwbrief de laatste ontwikkelingen in het project Land van Tap.

Bron: Land van Tap

♦♦♦

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden