Overheid start onderzoek naar een samenleving met testbewijzen

Foto: Alexandra_Koch via Pixabay

Het kabinet is een consultatieronde gestart om op grote schaal testbewijzen te kunnen gaan inzetten bij het heropenen van de samenleving. De achterliggende gedachte is dat op deze manier verschillende evenementen en activiteiten eerder veilig georganiseerd kunnen worden.

Zou jij meewerken aan een samenleving waarbij testbewijzen worden ingezet? Vooral als dit betekent dat je eerder mag sporten, naar een museum, een evenement of uit eten kunt gaan? De overheid heeft deze testbewijzen nodig als bewijs dat het veilig is om de economie weer op gang te laten komen. Zij geeft eerder toestemming aan datgene wat een jaar geleden nog vanzelfsprekend was.

Testbewijzen inzetten voor fysieke activiteiten

Het voorstel om de Wet publieke gezondheid (Wpg) op deze manier aan te passen is erop gericht testbewijzen in te zetten voor fysieke activiteiten. Denk daarbij aan toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs kan daarbij worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs te geven.

De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van de actuele omstandigheden. Zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties.

Laat de overheid weten wat jij ervan vindt

Iedereen kan tot en met maandag 15 maart de conceptwet lezen en erop reageren. Het kabinet vraagt ook diverse instanties om advies, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens. Het voorstel gaat daarna naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

♦♦♦

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden