Archeologische werkzaamheden onthullen 2000 jaar skelet in Oosterhout

Een bijzondere archeologische vondst
Foto: Waterschap Rivierenland

OOSTERHOUT- Bij archeologische werkzaamheden bij de dijk bij Oosterhout is een skelet gevonden uit de tijd van de Romeinen of de vroege middeleeuwen.

Archeologen hebben het skelet ontdekt bij archeologisch onderzoek langs het dijkversterkingstraject Wolferen-Sprok. Mocht er een belangrijke archeologische vondst, zoals nu, worden gedaan, dan voert Waterschap Rivierenland direct een opgraving uit. Dat is tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden namelijk lastiger.

Graf

De overleden persoon lag in een graf op slechts een meter diepte. Naast het skelet troffen de archeologen ook een grote klomp roest aan. Wat er onder de roest verstopt zit, wordt onderzocht. Aan de hand van röntgenfoto’s kunnen ze ontdekken hoe oud het graf precies is. Hiervoor is de klomp roest overgebracht naar een laboratorium.

En zo zijn er nog vele vragen. Want wie ligt er in het graf? Was het een man of een vrouw? Hoe oud was de persoon toen deze overleed? Waaraan overleed deze persoon? En waarom ligt die persoon hier? Allemaal onderwerp van onderzoek.

Boerenerf

De archeologen verwachten de komende tijd nog meer ontdekkingen te doen. Zo is er onlangs ook een boerenerf uit de Romeinse tijd gevonden.

Dijkversterking

Delen van de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) tot aan Sprok (Nijmegen) moeten Waterschap Rivierenland versterken zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Deze dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Omdat Nederland een ramp wil voorkomen, worden strenge veiligheidsnormen gehanteerd voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Tot 2050 gaan we 1300 km dijken versterken, waarvan 400 kilometer in het gebied van Waterschap Rivierenland. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.

Meer informatie

Meer weten over archeologisch onderzoek? Archeologisch onderzoek Dijkversterking Wolferen/Sprok. Meer weten over het dijkversterkingstraject? Dijkversterking Wolferen/Sprok

♦♦♦

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden