Vraagtekens bij de rol van gemeente Overbetuwe bij nieuwe windmolenpark

Foto: Overbetuwe Nieuws

Gemeente Overbetuwe stuurde op 28 april een persbericht namens wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder naar Vereniging MMMB. Daar heeft de vereniging vraagtekens bij gezet. Uit de tekst blijkt dat de wethouder heel blij is met de verkoop van het deel van Yard Energy aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe.

Jammer voor wethouder Dimitri vind MMMB. Het persbericht roept meer vragen op dan er antwoorden worden gegeven.

Vraagtekens

MMMB heeft heel wat vragen en opmerkingen bij het persbericht over het nieuwe windmolenpark:

  1. Ten eerste vinden ze het heel vreemd, dat de gemeente Overbetuwe een persbericht uitstuurt. De gemeente is immers geen partner ,volgens MMMB, maar de organisatie die voorwaarden stelt en vergunning verleent. Je zou verwachten, dat de projectleider namens de gemeente eerst met alle stakeholders om tafel zou gaan om te analyseren wat de gevolgen zijn. Burgerparticipatie? Window dressing en greenwashing.
  2. Het ontwikkelaandeel van Yard Energy wordt verkocht aan de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, ook wel genoemd Betuwewind. Yard Energy verdient zijn geld door het ontwikkelen en bouwen van windmolenparken. Zodra de parken gereed zijn, worden ze verkocht. Het is vreemd, dat Yard Energy het project nu afstoot. Je kunt er van alles bij bedenken: ruzie, geen grondpositie, negatieve verwachting over het succes van het project, etc.
  3. Wethouder Dimitri heeft altijd gestreefd naar lokale deelname. Hiervoor lopen gesprekken met “Wat Beters” Hij stelt, dat lokaal eigenaarschap en burgerparticipatie nog sterker worden geborgd. Het is maar wat je bedoeld met lokaal. Betuwewind heeft molens in Deil en Geldermalsen. Het is maar de vraag wat je onder lokaal verstaat. In dit geval lijkt het een wassen neus.
  4. De rol van Windpark Landgoed Hemmen is niet duidelijk. Is er samenwerking met Betuwewind ?
  5. Je mag in een persbericht geen leugens vertellen. Dat is ook niet het geval. Maar er wordt wel gesuggereerd dat het project vanaf 2019 loopt. Reeds in 2016 zijn besprekingen tussen de “initiatiefnemers” en de beide gemeenten over het windpark gestart.
  6. Wat is de positie van Bob Leijdes ? Hij is (was) projectleider namens de beide gemeenten. Het persbericht is niet door hem opgesteld en als je informatie wilt hebben over het persbericht moet je contact opnemen met de omgevingsmanager (Wim van Beuzekom).
  7. Er is een prachtig participatie- en communicatieplan opgesteld en goedgekeurd door de gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan ligt bij de initiatiefnemers. Heeft Wethouder Dimitri voor zijn beurt gesproken ?

Uitgesproken mening

MMMB heeft een uitgesproken mening over het windmolenpark. De vereniging wil niet dat het windpark op de daarvoor bestemde zoekgebied komt. Leden zijn van plan om de landelijke protestactie in Amsterdam bij te wonen. Op zaterdag 8 mei organiseert Windalarm in samenwerking met wind-op-land protest groepen uit het hele land een protestmanifestatie tegen windturbines bij bewoners en in ons groen. Zij zullen het langste protestspandoek ooit onthullen. Onder het motto: Wij houden afstand, nu de politiek nog!

Bron: MMMB

Lees ook:

♦♦♦

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden