Groei werkgelegenheid in 2020 in Overbetuwe

Foto: Tumisu via Pixabay

Vooral in de sectoren groothandel, horeca, zakelijke dienstverlening en landbouw zijn in 2020 banen verloren gegaan in de gemeente Overbetuwe. Ondanks de daling van werkgelegenheid in deze sectoren is de totale werkgelegenheid in de gemeente Overbetuwe in 2020 gestegen met 250 banen.

Dit is een groei van ruim 1% ten opzichte van 2019. Hiervoor zijn vooral de gezondheidszorg, onderwijs en detailhandel/autohandel  verantwoordelijk. De groei van de werkgelegenheid in Overbetuwe ligt boven de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland. Dat blijkt uit het jaarlijkse  werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Gelderland.

Daling in sectoren 

In veel sectoren daalde de werkgelegenheid. De grootste daling vond plaats in de volgende sectoren:

  • Groothandel (-90 banen, -3,7%)
  • Horeca (-60 banen, -7,3%)
  • Zakelijke dienstverlening (-50 banen, -1,9%)
  • Landbouw (-50 banen, -7,3%)

De daling van het aantal banen komt vooral door minder uitzendbanen en kleine banen. Dat wil zeggen banen van minder dan 12 uur per week en vaak korte contracten. Het aantal uitzendbanen daalde met 110, de kleine banen met 50.

Stijging van werkgelegenheid

Het aantal grote banen (12 uur of meer) nam toe met 410. Dat maakt dat de totale werkgelegenheid in Overbetuwe in 2020 gegroeid is met 1,1%. Het aantal banen steeg het meest in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg (180 banen, 7,0%)
  • Onderwijs (80 banen, 6,5%)
  • Detailhandel/autohandel (70 banen, 2,6%)

Wethouder Economische Zaken Dimitri Horsthuis-Tangelder over de trend die in Overbetuwe de afgelopen jaren  aanhoudt.

‘Het aantal banen in Overbetuwe groeide in 2020 meer dan in omliggende gemeenten en het gemiddelde van de provincie Gelderland. Dat was ook al zo in de periode 2011-2019. Ik ben trots op deze ontwikkeling die wij  samen met het Overbetuwse bedrijfsleven bereikt hebben’.

Economische ontwikkeling 2020

In 2020 had Overbetuwe had 4.800 vestigingen. Het aantal vestigingen in Overbetuwe is ten opzichte van 2019  gestegen met 240, een groei van 5% (zie tabel 1). De groei van het aantal vestigingen is hoger dan de groei van het  aantal vestigingen de afgelopen jaren.

Zakelijke dienstverlening

De sector zakelijke dienstverlening de grootste sector met een aandeel 25% van het totaal aantal vestigingen. Deze sector laat nog steeds een stijging zien van het aantal vestigingen. Ten opzichte van 2011 is het aantal vestigingen in deze sector toegenomen met 30%.

Uit tabel 2 blijkt dat de groei van het aantal vestigingen in 2020 in Overbetuwe rond het gemiddelde van regio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland ligt. Dit geldt ook voor de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in de periode 2011-2019. Alleen in de steden Arnhem en Nijmegen is de groei van het aantal vestigingen hoger.

Werkgelegenheid

In 2020 had Overbetuwe 22.610 banen. De werkgelegenheid in Overbetuwe is in ten opzichte van 2019 gestegen met 250 banen, een groei van ruim 1% (zie tabel 3). Opvallend is dat het aantal banen grote banen (12 uur of meer) is toegenomen met 410. Het aantal kleine banen (minder dan 12 uur, veelal korte contracten) is afgenomen met 50 en het aantal uitzendbanen is afgenomen met 110 banen.

De vestigingen in Elst vertegenwoordigen de meeste werkgelegenheid met 10.620 banen (47% van de totale werkgelegenheid in  Overbetuwe), gevolgd door Heteren met 4.130 banen (18%). In de andere kernen is het percentage per kern 7% of lager.

 

 

 

werkgelegenheidDe vestigingen op de bedrijventerreinen vertegenwoordigen 46% van de werkgelegenheid in Overbetuwe. De Aam (Elst) is qua werkgelegenheid het grootste met 4.290 banen. De werkgelegenheid op de bedrijventerreinen is ten opzichte van 2019 gestegen met 0,4%. Dit is lager dan de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in Overbetuwe. Dit is te verklaren door de groei in de gezondheidszorg en het onderwijs. Sectoren die meestal niet gevestigd zijn op bedrijventerreinen.

Uit tabel 4 blijkt dat de groei van het aantal banen in 2020 in Overbetuwe boven het gemiddelde van regio Arnhem Nijmegen en provincie  Gelderland ligt. Dit geldt ook voor de gemiddelde groei van de werkgelegenheid in de periode 2011-2019. (Bron: Provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) provincie Gelderland 2020.)

Coronacrisis  

De peildatum van het werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Gelderland was 1 april 2020. Dit was in het begin  van de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis zijn diverse steunmaatregelen van kracht die een vertekend beeld kunnen  geven. De komende periode/jaren zal bekend worden wat de invloed is geweest van corona op de werkgelegenheid.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden