Overbetuwe maakt bezwaar tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland

Foto: DM van Hellesem

De gemeente Overbetuwe vindt dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland op een aantal punten onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners van Overbetuwe.

De gemeente gaat daarom in beroep bij de Raad van State tegen het inpassingsplan en de Natuurbeschermingswetvergunning. Provinciale Staten van Gelderland stelden het Inpassingsplan vast op 7 juli 2021. De beroepstermijn staat open tot 26 augustus 2021.

Railterminal

De provincie wil de Railterminal Gelderland aanleggen op het grondgebied van Overbetuwe, langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth. De railterminal is te vergelijken met een station voor goederen: bij de Railterminal kunnen goederenvervoerders hun containers op goederentreinen op de Betuweroute laten ‘opstappen’ en ook containers van de trein halen. Dit gebeurt met grote heftrucks en een kraan die over een railbaan beweegt.

De gemeente vroeg de provincie eerder al om het plan op onder andere de punten verkeersveiligheid, geluid- en lichtoverlast aan te passen. In het uiteindelijke plan zijn op deze punten volgens de gemeente niet voldoende aanpassingen doorgevoerd. Daarom kiest de gemeente er nu voor om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente heeft sinds begin 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de Railterminal. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners van Overbetuwe zo min mogelijk last ervaren van de komst van de railterminal. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over inpassing van de railterminal in het landschap en over een financiële bijdrage van de provincie aan de realisatie van gebiedsmaatregelen.

De gemaakte afspraken blijven overeind en staan los van het bezwaar dat de gemeente nu gaat indienen. Dat kan, omdat gemeente en provincie over en weer erkennen dat ze ieder hun eigen rol hebben, en eigen verantwoordelijkheden. Ze hebben begrip voor de verschillende belangen.

Laatste digitale spreekuur op 29 juli 2021

Heb je vragen over Knoop 38 of over Railterminal Gelderland? Wil je iets weten over het inpassingsplan, de planning, de gebiedsmaatregelen of over wat ‘zeilend binnenkomen’ betekent? Dan ben je van harte welkom op de laatste twee digitale spreekuren op donderdag 29 juli 2021. Je kunt inloggen tussen 16.00 en 17.00 uur. Hoe dat moet, lees je hier.

In de afgelopen vier maanden heeft omgevingsmanager Jurgen Hell een digitaal spreekuur gehouden. Hieraan bleek beperkt behoefte: hij heeft eenmaal een vragensteller ontvangen. Daarom wordt met het digitale spreekuur gestopt.

Natuurlijk blijft het mogelijk om Jurgen te bellen of een mail te sturen. Kijk hiervoor op de Contactpagina.

Bron: Provincie Gelderland/gemeente Overbetuwe

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail:[email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen