Provincie Gelderland organiseert marktdag voor aanbesteding railterminal

Foto: Overbetuwe Nieuws

Valburg – Provincie Gelderland gaat begin 2022 de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland in Valburg (gemeente Over Betuwe) aanbesteden. In de voorbereiding hierop wordt op 12 oktober 2021 een marktdag voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie georganiseerd.

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld. Het inpassingsplan is het ruimtelijk kader voor zowel de ontwikkeling van de terminal zelf als de ontsluiting en inpassing en maakt de aanleg en exploitatie van de railterminal mogelijk.

Railterminal Gelderland & planning

Op de terminal in Valburg kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Een van de voordelen is een bijdrage aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor. Het terrein van de toekomstige railterminal sluit aan op de Betuweroute en het naastgelegen containeruitwisselpunt. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Dit geldt ook voor de werkzaamheden om het railterminalterrein te ontsluiten via een nieuwe ontsluitingsweg vanaf Rijksweg Zuid. De provincie neemt de kosten voor ontsluiting via spoor en weg voor haar rekening. Naar verwachting is het toekomstig terminal terrein eind 2023 bereikbaar. De toekomstige exploitant kan dan het terminalterrein, nadat de provincie deze bouwrijp heeft gemaakt, vanaf begin 2024 aanleggen en daarna exploiteren.

Marktdag 12 oktober 2021

De marktdag is bedoeld voor alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland én die in staat zijn om hierin een dragende rol te spelen.

Tijdens de marktdag verstrekt provincie Gelderland informatie en gaat ze graag in gesprek over de uitgangspunten voor de aanleg, de kaders voor de exploitatie op de terminal, de procedures, de aansluiting op de Betuweroute, zeilend binnenkomen en de concessie- en erfpachtovereenkomst die we willen afsluiten. Met deze informatie kunnen bedrijven zich voorbereiden op de aanbesteding van begin 2022.

Meer informatie

Je bent van harte uitgenodigd:

  • Wanneer:   12 oktober 2021.
  • Tijdstip:     13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur).
  • Plaats:       Arnhem

Vanwege de geldende coronamaatregelenmoet je je aan melden met maximaal twee personen per onderneming. Hiervoor kun je een mail sturen aan [email protected]  onder vermelding van ‘marktdag RTG’, jouw (bedrijfs)naam, aantal personen (één of twee) en de contactgegevens van de aangemelde personen. Na jouw aanmelding ontvang je nadere informatie over de marktdag. Als vanwege corona de opzet van de marktdag wordt aangepast, dan ontvang je uiteraard tijdig informatie hierover.

Bron: Negometrix

Cookieinstellingen