Teleurstelling en woede bij inwoners om windmolens bij Zetten

Woede om windmolens
Foto: OverbetuweNieuws

Zetten – De informatiedag over de windmolens in De Wanmolen lijkt de teleurstelling en woede van diverse omwoners van Overbetuwe alleen maar verder te voeden. De windmolens zijn hier bij veel mensen ongewenst.

De visuals die windpark Midden-Betuwe lieten zien werden niet serieus genomen. “De ‘mooiweer show’ van de windmolen initiatiefnemers” werd het genoemd. “2x de Domtoren is toch echt hoger dan hier gesuggereerd.”

Rij maar eens langs de windmolens die langs de A15 bij Elst staan. Als je een goed beeld wilt krijgen van de verhoudingen van windmolens tot de elektriciteitsmasten dan moet je daar eens rondkijken. Vooral vanaf de Rijksweg-Zuid vanaf zijn de windturbines goed te zien. Deze zijn nog klein (150 meter hoog) vergeleken met de windmolens die voor het windpark gepland staan (tot 230 meter hoog). Niet iedereen kan zich een voorstelling maken hoe hoog de Domtoren is. Maar dat de nieuwe winmolens 80 meter hoger worden dan hier is beter voor te stellen.

Groeiende ontevredenheid

Er rijzen verschillende vragen op: Geïntegreerde energie-transitie is een overheidstaak . Waarom is deze nog niet begonnen in onze samenleving cq gemeente? Men vindt de plannen voor dit windmolenpark veel te vroeg en onvolledig. Men suggereert dat er geschetst is aan de hand van wettelijke eisen, maar het geluidsniveau en de verhoudingen van de windmolens kloppen niet. Het geluidniveau moet worden berekend met het optellen van de geluiden van de A15, twee spoorbanen en de toekomstige windturbines. Dan komen de cijfers hoger uit. Daarbij komen de twee hoogspanningsnetwerken die langs Zetten lopen er ook nog eens bij de overbelasting van de bewoners.

“De softwareman bij de TV zegt dat de beelden waarheidsgetrouw zijn. Verzocht om de windmolens bij Deil te laten zien. Die zien er met deze software uit als kleine lieflijke molentjes. In werkelijkheid ogen ze veel groter en dreigender. Vind ik. Manipulatie dus in mijn ogen. En daarmee geven de ingetekende windmolens bij ons ook een vertekend beeld.”

aldus een van de bewoners aan de Velddwarsstraat/Tichelmanstraat.

Windpark Midden-Betuwe doet er alles aan om toch gunstiger af te steken met hun plannen voor de windmolens. Bijeenkomsten en onderzoeken naar één windmolen minder in combinatie met een zonnepark trekken de tegenstanders nog steeds niet over de streep. Deze zijn heel duidelijk: Géén windmolens bij ons dorp Zetten! Daarmee is Vereniging Malle Molens Midden-Betuwe en Bewonersplatform Midden-Betuwe het roerend mee eens! Deze laatste vragen zich af of Betuwewind probeert de discussie vlot te trekken OF dat Betuwewind een eigen plan trekt en het door probeert te drukken. (Zie hun bericht op hun Facebookpagina).

Wespendief gespot in gebied voor de windmolens

“WESPENDIEF in zoekgebied van Windpark Midden-Betuwe!!!” Staat er op de Facebookpagina van Bewonersplatform Midden-Betuwe. “De wespendief heeft in Nederland 90 broedparen en dat zijn er te weinig volgens onze regering. In het plan om dat aantal naar 100 te krijgen zijn windturbines echter slecht nieuws. Regelmatig eindigt het leven van een wespendief door toedoen van een windturbine. Veel plannen voor windturbineparken zijn daarom al in de prullenmand beland vanwege deze bijzonder mooie roofvogel.

Melden we dit voorjaar al dat er 6 wespendieven zijn gezien in het zoekgebied van Windpark Midden-Betuwe, op 24 augustus werd het eerste jong waargenomen. Het dier was niet op trek naar het zuiden, wat laat zien dat het waarschijnlijk dit gebied gebruikt om voedsel te zoeken. Wespendieven zijn slecht te tellen en worden vaak over het hoofd gezien. Elke waarneming kan dus bijdragen beter in beeld te krijgen wat hun leefgebied is. Het is duidelijk dat het zoekgebied van Windpark Midden-Betuwe zeer zeker tot hun leefgebied behoort en winturbines het herstel van de soort schaadt. Ziet u een Wespendief vliegen? Maak een foto en laat het ons weten!”

Dit is opnieuw een reden om af te zien van het windpark.

Wat zegt onze gemeenteraad

Aad Noordermeer van Burgerbelanger Overbetuwe (BOB) laat weten op zijn Twitter:

“Uiteindelijk zal @RaadOverbetuwe i.s.m. raad Neder-Betuwe nepalen of en zo ja met welke lokale normen gewerkt gaat worden… En ookof dat voldoende omwonenden tegemoet komt (of dat er een beter plan moet komen.)

BOB heeft een kritische houding tegenover het windpark en laat dat weten op hun website.

Wethouder Dimitri Hortshuis-Tangelder onderstreept dat het nu aan de gemeenteraad is om hierover beslissingen te nemen. Wanneer dat zou zijn kon hij niet zeggen.

De strijd is nog niet voorbij

De strijd om de windmolens langs de A15 tussen Zetten en Dodewaard is nog lang niet voorbij. Er zal nog heel wat water onder de brug stromen voordat het windpark er al dan niet zal komen. Zullen de tegenstanders uiteindelijk winnen of toch de initiatiefnemers? Of komt men tot een bevredigend compromis? Het zal nog wel even duren voordat het allemaal meer duidelijk wordt. Uiteindelijk zal er iets aan de energietransitie gedaan moeten worden. Maar of dit windpark de beste oplossing is, of er een andere mogelijkheid in het verschiet ligt, dat is nog de vraag.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail:[email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden