Invloed op klimaatverandering door aanpassingen in jouw omgeving

Foto: Tumisu via Pixabay

Tegels eruit, planten erin. Voor sommige mensen is dit gesneden koek. Voor anderen is het nog wat uitzoekwerk hoe de tuin te vergroenen. Of de omgeving aan te gaan passen aan klimaatverandering.

De één wordt blij van een groen dak, de ander start liever voorzichtig aan met een regenton. Wat doet jij om jouw omgeving voor te bereiden op klimaatverandering?

klimaatveranderingMeebewegen met klimaatverandering

Om inwoners beter te informeren of op een andere manier te helpen hierbij, hebben de gemeenten in de regio Rivierenland een online vragenlijst opgesteld. Daarin vragen ze jou hoe ver jij al bent met het treffen van maatregelen om mee te kunnen bewegen met klimaatverandering. Met de online tool Swipocratie kun je in slechts 3 minuten vragen beantwoorden over regentonnen, infiltratiekratten of projecten van de gemeenten.

Via deze Swipocratie kun je je ook opgeven voor de nieuwsbrief. Zo blijf je ook na het swipen betrokken en op de hoogte. Swipen kan tot en met 21 november via Klimaatactief Swipocratie of via Klimaatactief Rivierenland.

klimaatveranderingRegionale klimaat Adaptatie Strategie

Om de klimaatverandering in de regio aan te kunnen, werkt de gemeente Overbetuwe samen met het Waterschap, de provincie en de gemeenten uit de Regio Rivierenland. Daarvoor is er een gezamenlijk plan: de Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS). Het plan met een duidelijk doel voor ogen: een regio waar je in 2050 nog steeds fijn kunt wonen én werken ondanks de toegenomen hitte, droogte en wateroverlast. Samen gaan ze aan de slag en werken ze aan een waterrobuuste en klimaatbestendige regio. Zonder deze maatregelen warmt de regio op, wordt natter en droger. Hierdoor is er kans op hittestress onder ouderen of mislukte oogsten.

Ambities en oplossingen

De ambities voor 2050 zijn glashelder: leefbare kernen, duurzame logistiek, een vitale agrarische sector en een robuust aantrekkelijk landschap.

“Door bijvoorbeeld onze infrastructuur slimmer in te richten, water beter vast te houden en de biodiversiteit te versterken, kunnen we  de veranderingen het hoofd bieden.”

De oplossingen voor klimaatadaptatie staan niet op zichzelf.  “We staan op dit moment voor veel uitdagingen. Denk aan onze gezondheid en economie. Toerisme en recreatie. De energietransitie. Door te zoeken naar oplossingen die één of meerdere thema’s raken, versterken we onze regio op een slimme manier.” Van Bezooijen doet een oproep aan iedereen om mee te doen en te denken. “Want alleen samen krijgen we het voor elkaar om te veranderen.” Aldus Govert van Bezooijen, voorzitter van de Stuurgroep Samenwerkende Netwerken Regio Rivierenland.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen