Ontwikkelingsvisie Hart van Oosterhout vastgesteld met ruimte voor woningbouw en groen

Foto: Gemeente Overbetuwe

Oosterhout – Verhuis dorpshuis de Schakel naar de Leonarduskerk. Bouw daar een sportzaal tegenaan en geef basisschool SamSam een nieuw gebouw op de plaats van het huidige dorpshuis. Daarmee ontstaat er ook ruimte in het hart van Oosterhout voor woningbouw voor bijvoorbeeld starters en senioren, en voor meer groen.

Dat is de kern van de Ontwikkelvisie Hart van Oosterhout, die het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe dinsdag vaststelde. De gemeenteraad  bespreekt het voorstel naar verwachting in februari.

Nieuwe functie voor de kerk

De Leonarduskerk aan de Dorpsstraat in Oosterhout verliest op termijn zijn kerkelijke functie. Vanuit de dorpsraad zelf kwam daarom enkele jaren geleden al het idee om de markante kerk voor het dorp te behouden en het gebouw te gebruiken als nieuwe  huisvesting van dorpshuis de Schakel. Dat zou bovendien een mooie kans bieden om het hele dorpshart een oppepper te geven. De gemeente stond positief tegenover de ideeën van de dorpsraad. De gemeenteraad stelde geld beschikbaar om de  mogelijkheden uit te werken en door te rekenen. De afgelopen tijd besprak de gemeente de diverse scenario’s ook met betrokkenen. De weerslag van dat traject staat in de Ontwikkelvisie Hart van Oosterhout die het college nu heeft vastgesteld.

Sinds eind 2018 is met de initiatiefnemers gewerkt aan de verdere uitwerking van de ontwikkeling van het dorpshart. Het project ‘Hart van Oosterhout’ sluit aan bij de wensen van de initiatiefnemers en de bewoners van Oosterhout. De bedoeling is dat het project in fasen wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

Het project bestaat uit de verschillende deelprojecten:

  • Verplaatsen van het dorpshuis naar het kerkgebouw inclusief het aanbouwen van een nieuwe gymzaal.
  • Realiseren nieuwbouw: basisschool SamSam krijgt een nieuw plein tegenover de kerk/nieuw dorpshuis.
  • Realiseren woningbouw op vrijkomende locatie dorpshuis.
  • Streven naar invulling van de oude basisschoollocatie met woningbouw.

Slim combineren 

‘Door de diverse kansen en ontwikkelingen nu slim te combineren, kunnen we aan de  slag om Oosterhout de komende jaren een aantrekkelijk, groen dorpshart te geven’, aldus wethouder Rob Engels. ‘Nieuwe huisvesting voor de Schakel, een nieuwe ruime sportzaal en een nieuw gebouw voor de kinderen van SamSam. En de plek waar nu de school staat, biedt dan weer ruimte voor woningbouw die goed aansluit bij de woonbehoefte van het dorp.’

De sportzaal waar het college voor kiest, is groter dan de huidige zaal zodat deze bijvoorbeeld ook voor volleybal kan worden gebruikt. Hoe de sportzaal wordt gerealiseerd wordt in 2022 bepaald. Voor een goede inpassing zal de buurt worden betrokken. In de ruimte rondom de gebouwen is veel aandacht voor groen en mogelijkheden voor recreatie. De gemeente gaat particuliere ontwikkelaars stimuleren om ideeën voor woningbouw in het gebied te ontwikkelen, gebaseerd op de uitgangspunten in de Ontwikkelvisie.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, dan worden de plannen de komende  jaren verder uitgewerkt. De totale kosten voor de verplaatsing van De Schakel naar de kerk met sportzaal bedragen naar verwachting 7,2 miljoen euro. 3 miljoen daarvan was al gereserveerd hiervoor. Op zijn vroegst zou de bouw in 2023 kunnen starten. De  uitvoering van de plannen gaat een aantal jaar duren.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen