Pas op de plaats voor windpark Midden-Betuwe en nationale normen afwachten

RTG over het windpark
RTG over het windpark
Foto: JackieLou DL via Pixabay

Elst – Gemeente Overbetuwe heeft dinsdagavond 21 december een rondetafelgesprek (RTG) gehouden over de ontwikkeling rondom het windmolenpark A15 Zetten Dodewaard. Daarbij mochten omwoners, het Bewonersplatform Midden-Betuwe, Malle Molens Midden Betuwe, de vertegenwoordiger van Landgoed Hemmen en de initiatiefnemers van het windpark aan het woord komen.

Het doel van het RTG was om in gesprek te gaan met elkaar, ervaringen en informatie te delen. Er moest meer duidelijkheid komen, want het project stuitte op steeds meer weerstand. De gemeenteraad wil antwoord op vragen als; zijn minder windmolens voor de initiatiefnemers haalbaar en is dat bespreekbaar met de omwonenden? Ze wil voorkomen dat er straks helemaal geen plan meer ligt. Bovendien wil de raad een plan waar iedereen het mee eens is. Daarbij is het aantal windmolens niet bepalend maar wel de duurzaamheidsopgave.

Alle betrokkenen aan het woord

Zowel de omwoners van de dorpen en Stichting Bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe, vereniging Malle Molens Midden-Betuwe, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending van Landgoed Hemmen als ook de energiecoöperatie Midden-Betuwe werden gehoord. De inwoners en de initiatief lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. De inwoners voelen zich aan de kant gezet en niet serieus genomen. De burgerparticipatie vanuit de initiatiefnemers kwam te laat en bewoners werden te weinig betrokken bij het windpark. Met zorgen, bezwaren en klachten werd weinig gedaan. De initiatiefnemers daarentegen vinden dat ze het goed hebben aangepakt en willen graag verder met het windpark. Het voorkeursscenario is volgens de initiatiefnemers afgerond. De omwonenden hebben de behoefte om te zien welke opties er nu nog zijn en de initiatiefnemers willen vooral doorgaan.

Verschillende belangen

Het vertrouwen van de inwoners in het windpark project is geschaad. De omwonenden willen gehoord worden in hun zorgen over de overlast, gezondheidsschade en het uitzicht op de grote windturbines. Zij zijn de raddraaierij en onverschilligheid van de initiatiefnemers beu. De meesten zijn ook niet per definitie tegen windmolens, maar wel tegen de huidige plannen. Zij staan wel open voor betere alternatieven. De energiecoöperatie wil het liefste zo snel mogelijk doorgaan met de realisatie van het windpark. De gemeente wil in elk geval in gesprek blijven met alle partijen.

Aad Noordermeer (BOB) erkent dat de communicatie niet optimaal is geweest en dat de bewoners te weinig en te laat zijn betrokken bij  het project. Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen waar windmolens wel mogelijk zijn of dat er andere alternatieven zijn zoals uit waterkracht en zonnepanelen op daken. Hij wil antwoorden of energie uit wind (uit eigen gemeente) wel echt nodig is of dat dit niet beter te halen valt op andere plekken. Het project moet wel op tafel blijven volgens BOB.

Hoe nu verder?

De raad wil pas op de plaats en de nationale normen en meerdere alternatieven onderzoeken afwachten. GBO maant geduldig te zijn en niet blijven praten over wat wel of niet kan. GroenLinks wil dat er meer duidelijkheid komt voor de inwoners zodat ze weer vertrouwen krijgen. Weliswaar de landelijke normen afwachten, maar de knoop moet zo spoedig mogelijk worden doorgehakt. ChristenUnie wil met elkaar in gesprek over de voorkeursscenario en vraagt zich af of de raad daar meer in kan betekenen. BOB wil maximaal voorbereidingen, vooraf de nieuwe normen bekend worden. Het CDA wil kijken naar de gemeenten die de stap naar windmolens wel hebben genomen volgens de plaatselijke normen om toch van start te kunnen gaan met het project. D66 pleit voor meer varianten en herinnert de raad aan de toekomstige huizenbouw. waarbij twee windmolens in de huidige voorkeursscenario in de weg staan als er gebouwd gaat worden in Zetten.

In kaart brengen

Naar aanleiding van de resultaten van het RTG zullen de verschillende mogelijkheden in kaart worden gebracht om de voortgang in gang te houden. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan, vooral naar de inwoners toe. Voor dit jaar ligt het windpark project stil. Er moet naar verschillende scenario’s en alternatieve energiewinningen worden gekeken waarbij de gemeente een rol zal spelen.

Lees ook: Dringende oproep aan lokale politiek: zet plannen Windpark on-hold

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen