Ruim 1,7 miljoen coronasteun voor Overbetuwse samenleving

Foto: donations welcome via Pixabay

Elst – Om de gevolgen van de coronacrisis bij de Overbetuwse samenleving te verzachten, heeft de gemeente ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt twintig maatregelen voor om dit geld zo effectief en zinvol mogelijk in te zetten. De gemeenteraad moet de maatregelen nog goedkeuren en besluit op 24 mei over het voorstel.

Extra steun

“We zijn dan wel weer bijna terug naar het normale leven, de effecten van de coronacrisis zijn nog wel degelijk op veel plaatsen in de samenleving goed voelbaar”, aldus wethouder Brigitte Faber-de Lange.

“Met deze maatregelen willen we onze maatschappelijke organisaties en  ondernemers versterken. Zij spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in onze dorpen. Ook voor het welzijn van jongeren stellen we geld beschikbaar. Zij hebben ook een zware tijd gehad.”

Uiteenlopende thema’s: dorpshuizen, jeugd, sport, ondernemers, cultuur. De voorgestelde maatregelen gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen en thema’s. Zo is er  geld voor projecten die de impact van corona op jongeren verminderen. Er is subsidie voor de  dorpshuizen, eenmalige schenkingen voor culturele organisaties en sportverenigingen, een voucherregeling voor kleine ondernemers, extra geld voor de Meedoenregeling voor mensen met  lage inkomens, een bedrag voor jeugd- en gezinsconsulenten. De precariobelasting voor terrassen vervalt voor 2022 en 2023. Er komt extra geld voor verzuimcoaches voor het  middelbaar onderwijs, en uitbreiding van het jongerenwerk en het schoolmaatschappelijk werk.  Het volledige voorstel met alle maatregelen

Rijksoverheid

Het geld voor de maatregelen is afkomstig van de rijksoverheid. Eerder al verdeelde de  gemeente in vier rondes geld van het rijk voor maatschappelijke organisaties, stichtingen,  verenigingen en ondernemers om daarmee de ergste effecten van de corona-crisis weg te  nemen. Het geld dat nog over was, wordt nu ingezet. Daarnaast is het geld voor deze  maatregelen voor een deel ook afkomstig uit het Nationaal Programma Onderwijs, voor herstel  en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

De gemeenteraad besluit op 24 mei over het voorstel.

Cookieinstellingen