Gelderse aanpak ruimtelijk perspectief en energie-infrastructuur

Foto: Andrew Martin via Pixabay

De ruimte in Gelderland is schaars. Gemeenten, waterschappen, het Rijk en provincies hebben veel plannen voor onder meer wonen, natuur en energie en zoeken tegelijkertijd naar oplossingen voor problemen op het gebied van stikstof en klimaat. Provinciale Staten vergaderen op 25 januari 2023 over de Gelderse aanpak ruimtelijk perspectief en de Gelderse energie-infrastructuur.

De provincie moet keuzes maken, die onder meer passen bij wat het bodem- en watersysteem aankan. Om de ruimte in Gelderland optimaal te kunnen benutten, is samenwerking tussen het Rijk, de provincie en anderen betrokken partijen noodzakelijk.

‘Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving’

Het Rijk wil van de provincies weten voor welke doelen er wel of geen ruimte is en waar zij kansen zien opgaven te combineren. Daarom heeft zij het ‘Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving’ aangeboden; een overzicht van alle landelijke opgaven waar het Rijk afspraken over wil maken. Het startpakket is de start van een langjarig traject, waarin overheden samen zoeken naar een nieuwe manier van werken in de ruimtelijke ordening. Provinciale Staten bespreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst hoe provincie Gelderland de ruimtelijke keuzes samen met partners kan maken.

Kader voor toekomstbestendige energie-infrastructuur

De maatschappij schakelt over op duurzame energie uit wind, zon en warmtebronnen. Daarom moeten de kabels en leidingen worden aangepast en moeten er meer komen. Ook moeten er onderstations bij. Dat vraagt om ruimte boven en onder de grond. Dat is een taak van de netbeheerders. Gemeenten en de provincie moeten regelen dat er grond komt voor dit doel. Tegelijkertijd is er op dit moment krapte op het huidige elektriciteitsnetwerk en hebben we voor veel zaken ruimte nodig, zoals woningbouw of waterbeheer.

We moeten dus met elkaar gaan bepalen hoe we de grond zo goed mogelijk benutten. Dat kunnen de netbeheerders niet meer alleen. De provincie stelt eerst een kader op met uitgangspunten hoe ze hierover besluiten gaat nemen. Provinciale Staten bespreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst hoe zij denken over de inzet van de provincie op energie-infrastructuur. Ook bespreken de Staten welke rol de provincie bij de energie-infrastructuur moet nemen.

Volg bijeenkomsten van 25 januari 2023

Bekijk hier het overzicht van alle oordeelsvormende bijeenkomsten, inclusief een link naar de agenda. Daar zijn de bijbehorende stukken te raadplegen. De vergaderingen zijn online te volgen via Gelderland vergaderingen en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

Wil je als inwoner van Gelderland inspreken bij één van de oordeelsvormende bijeenkomsten? Meld je je dan aan bij de Griffie voor maandag 23 januari, 12.00 uur via [email protected] of bel 026 359 91 34.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wij denken graag met je mee om de reclame-euro optimaal te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen