WOZ-waarde in Overbetuwe stijgt met 14,3 procent

Foto: Pixabay

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in de gemeente Overbetuwe het aanslagbiljet gemeentebelastingen. Hierop staat onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb) vermeld.

De ozb is afhankelijk van de WOZ-waarde van de eigen woning. In de gemeente Overbetuwe laat de gemiddelde WOZ-waarde een stijging zien van 14,3 procent in vergelijking met een jaar daarvoor.

Waardepeildatum

De WOZ-waarde is gebaseerd op de waardepeildatum 1-1-2022. Tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is sprake van een landelijke gemiddelde stijging van de woningwaarde met 17,0 procent, volgens de Waarderingskamer.

Per gemeente verschil

Maar voor de meeste woningen zal de verandering van de WOZ-waarde afwijken van dit landelijk gemiddelde. Deels komt dit door regionale verschillen en de gemiddelde verandering van de WOZ-waarde per gemeente. Binnen de gemeente zijn er weer verschillen voor bijvoorbeeld buurten en typen woningen.

De gemiddelde WOZ-waarde op 1-1-2021 was in de gemeente Overbetuwe € 327.000. Dit is gebaseerd op 22.624 WOZ-objecten. De ontwikkeling van de waarde geeft een jaar later (1-1-2022) een stijging van 14,3 procent aan.

Nadat inwoners de aanslag voor de gemeentelijke belastingen hebben ontvangen, is op de website van MijnOverheid onder de knop Wonen het taxatierapport te zien en de WOZ-waarde van de woning op de peildatum 1 januari 2022.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen