Kwart bevolking ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Foto: CBS

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt.

Ongeveer 4 procent zegt daar veel overlast van te ervaren. Vooral inwoners van basisteamregio’s van de politie in de grote steden geven vaker aan veel drugsoverlast te ervaren. Dit blijkt uit gegevens van de Veiligheidsmonitor 2019. De Veiligheidsmonitor 2019 is gebaseerd op een enquête onder 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder. Zij kregen onder andere vragen voorgelegd over de ervaren drugsoverlast in de eigen woonbuurt.

Drugsgebruik of drugshandel

In Nederland is de politie op het laagste regionale niveau georganiseerd in 167 basisteams. Tussen deze basisteams verschilt het aandeel personen dat drugsgebruik of -handel ervaart in hun buurt sterk. Het varieert van 14,1 procent in basisteamregio Groningen-Zuid tot 78,8 procent in Centrum-Burgwallen, Amsterdam-Noord. Naast Amsterdam komen drugsgebruik of -handel bovengemiddeld vaak voor in de Haagse basisteamregio’s. In Rotterdam-Stad zijn het vooral de basisteamregio’s Centrum waar veel drugsgebruik of -handel worden gemeld.

drugshandel

Ook meer drugsgebruik of drugshandel ervaren in grensgebieden

Inwoners van de grensgebieden met Duitsland en België gaven bovengemiddeld vaak aan te maken te hebben met drugsgebruik of -handel. Basisteamregio Rivierenland-West, waar Overbetuwe en Lingewaard onder vallen, meldt dat 16,4% van de inwoners aangeeft dat drugsgebruik of -handel in hun buurt voorkomen. Dit cijfer ligt net boven regio Groningen-Zuid en op vrijwel dezelfde hoogte van regio’s in Gelderland en de Achterhoek. Drugscriminelen zien steeds meer de voordelen in handel (en productie) van landelijke gebieden in grensgebieden. Om te voorkomen dat zij zich hier gaan vestigen, is het belangrijk om goed op te letten en verdachte situatie aan de politie door te geven.

Bij drugsoverlast negatiever oordeel over leefbaarheid

Van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder die veel overlast ervaren van drugsgebruik of -handel, geeft bijna de helft (46 procent) ook aan dat hun buurt er in de afgelopen 12 maanden op het vlak van de leefbaarheid op achteruit is gegaan. Dit is een factor 4 hoger dan bij inwoners die hiervan minder of geen overlast ervaren (11,9 procent). Het landelijk gemiddelde komt op 13,2 procent uit.

Mensen die problemen met drugsgebruik ervaren, rapporteren ook vaker andere vormen van overlast, zoals het lastig vallen van mensen op straat, dronken mensen op straat en rondhangende jongeren. Van de mensen die veel overlast van drugsgebruik of -handel ervaren, zegt 24,2 procent dat dit probleem als eerste moet worden aangepakt. Bij de mensen die geen of weinig overlast ervaren, geeft 1,4 procent aan dit als eerste aan te willen pakken.

 

Bron: CBS

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden