Verkiezingsprogramma GBO voorgelegd aan OverbetuwePanel

Foto: GBO

Ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen start een politieke partij met de voorbereidingen voor het  maken van een verkiezingsprogramma. In dat programma laat de partij zien wat de visie van de partij  is op belangrijke onderwerpen in de gemeente en wat de plannen zijn voor de komende jaren. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan een conceptverkiezingsprogramma. 

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft in 2017 een panel opgezet. Dit panel bestaat inmiddels uit een  groep van ruim 400 uit de gemeente Overbetuwe. Het gaat hier om inwoners die willen meepraten  over politieke onderwerpen. Zij krijgen af en toe een e-mail met daarin een politiek onderwerp. Over  dit onderwerp zal de politieke partij een standpunt moeten innemen. Dit is vaak niet eenvoudig omdat  zij immers de belangen behartigen van de alle inwoners van Overbetuwe. 

Het conceptverkiezingsprogramma is voorgelegd aan het OverbetuwePanel. In negen samenvattende  paragrafen werd de kern van het verkiezingsprogramma weergegeven. Aan de leden van het panel  werd gevraagd of zij zich konden vinden in de stelling of dat er aanvullingen nodig waren. Afsluitend  werd gevraagd of er nog punten waren die men wilde meegeven voor het  

Conceptverkiezingsprogramma 

Gemeentebelangen Overbetuwe is van mening dat de inwoners meer betrokken worden bij het lokale politiek en het vormen van beleid. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende  perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Juist daarom is het voor GBO belangrijk om met alle  inwoners, bedrijven en organisaties voortdurend in gesprek te zijn en zo samen te zorgen voor mooie,  veilige en dus leefbare kernen in Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners  participeren in de ontwikkeling van hun omgeving. 

Gemeentebelangen Overbetuwe wil weten wat er leeft en speelt in jouw omgeving zoeken we jouw  buurt actief op. Ook nodigen we inwoners graag uit voor onze fractievergaderingen. Verder heeft GBO  dus het OverbetuwePanel opgezet. Aanmelden kan via www.overbetuwepanel.nl. 

Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Een duidelijke  procedure en goede communicatie zijn daarbij onmisbaar. Gemeentebelangen Overbetuwe verwacht  eind december het verkiezingsprogramma definitief te hebben vastgesteld. 

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen