Het Dierentehuis Arnhem en omstreken stelt ultimatum aan gemeenten

Foto: Theo Jansen/Rheden Nieuws

REGIO – Het Dierentehuis Arnhem en omstreken verzorgt al jaren de wettelijke taak voor de opvang van zwerfdieren van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Het dierentehuis is echter al jaren in bouwvallige staat en het heeft al jaren geleden aangegeven dat er wensen zijn om dit te veranderen.

Nieuwbouw is hard nodig

omstrekenHet dierentehuis en de gemeenten zijn het er langer over eens, dat een nieuw tehuis dat aan de huidige eisen van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en energie voldoet noodzakelijk is. Jarenlang is hier al over gesproken met de aangesloten gemeenten. In september 2021 konden de nieuwbouwplannen worden gepresenteerd aan de gemeenten. 

Gemeentegarantie niet op korte termijn realiseerbaar?

Voorwaarde voor de nieuwbouw is de financiering. De banken eisen hiervoor een gemeentegarantie. Gezien de wettelijke taak van de gemeenten en de gesprekken in de voorfase leek dit op korte  termijn realiseerbaar.

Bureaucratie, ultimatum tot 1 oktober 2022

Het afgelopen jaar is de aanvraag steeds meer in de bureaucratie vastgelopen. Het bestuur van het  Dierentehuis acht het niet meer verantwoord deze winter door te komen zonder zekerheid van een nieuw Dierentehuis. Daarvoor is de huidige locatie te slecht. Daarom heeft het bestuur van het  Dierentehuis de gemeente Arnhem gevraagd voor 1 oktober zekerheid te geven over de gemeentegarantie. Zij heeft dan één jaar de tijd gehad hierover te beslissen. Mocht dit niet het geval  zijn dan zal het Dierentehuis in het eerste kwartaal van 2023 worden gesloten. 

omstrekenBegin 2023 Dierentehuis mogelijk gesloten

De aangesloten gemeenten zullen dan op andere wijze hun wettelijke taak moeten uitvoeren. Het zal  dan bijna zeker zijn dat de opvang van zwerfdieren buiten de regio zal moeten plaats vinden. Dit is temeer te betreuren omdat het Dierentehuis in juni nog de Europese aanbesteding heeft gewonnen voor een 10-jaars contract voor de gemeente Arnhem.

Als ontbindende voorwaarde is toen door de gemeente gesteld dat er een gemeentegarantie gegeven moest worden.

Onverantwoord

Het bestuur van het Dierentehuis betreurt de onzekerheid die rond de gemeentegarantie blijft. Zij acht het langer open houden zonder toekomst niet meer verantwoord tegenover medewerkers en vrijwilligers en de op te vangen dieren.  

Klik HIER voor de brief van het Dierentehuis aan de gemeente Arnhem en HIER een chronologisch overzicht van de correspondentie van het dierentehuis met de gemeenten van de afgelopen jaren.

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen