‘Vanuit huis vragen stellen aan de huisarts en medicatie inzien’

Foto: Huisartsen Gelderse Vallei

Patiënten van huisartsenpraktijken kunnen thuis hun medisch dossier van de huisarts online bekijken. Het gaat onder andere om het advies van de huisarts, de uitslagen van een onderzoek (bijvoorbeeld een bloedonderzoek) en een lijst met de medicijnen.

Arjan van Andel, huisarts bij HuisartsenZorg Groeneweg in Renkum, gaf eerder al aan: ‘Vanuit het patiëntportaal kunnen mensen vanuit huis een aantal dingen zelf regelen. Op het moment dat het hen uitkomt. Zo kunnen ze online vragen stellen en natuurlijk de medicatie inzien, wat een belangrijk aspect is.’ Van Andel denkt dat mensen met informatie die ze zelf al hebben kunnen vinden beter geïnformeerd binnenkomen. ‘En het geeft ook meer tijd om samen te beslissen wat de beste optie is’.

Zo werkt het

Nadat de patiënt bij zijn of haar huisarts is geweest, schrijft de huisarts alles in zijn of haar computer bij de medische gegevens van de patiënt. De patiënt kan dit daarna zelf ook lezen, op zijn of haar eigen computer of telefoon. De patiënt logt hiervoor veilig in, zodat alleen hij of zij en zijn of haar huisarts de gegevens kunnen inzien.

Inloggen gaat via een patiëntenportaal of in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit kunnen patiënten aangeven bij hun eigen huisarts, waarna ze per brief of per e-mail instructies ontvangen om in te kunnen loggen. In het patiëntenportaal ziet de patiënt de gegevens van de huisarts. In een PGO ziet de patiënt ook gegevens van andere zorgverleners, zoals het ziekenhuis. Patiënten kiezen zelf welke PGO zij willen gebruiken en welke medische gegevens zij willen zien in een PGO.

Veilig gegevens uitwisselen

De medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en de patiënt zelf hebben toegang tot deze gegevens. De huisartsen roepen hun patiënten op om voorzichtig te zijn met het geven van de medische gegevens aan anderen. ‘We adviseren patiënten om de inloggegevens altijd geheim te houden en nooit zomaar hun gegevens te geven aan bedrijven die daarom vragen.’

♦♦♦

Adverteren op Overbetuwe.nieuws.nl ? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen en dat is onder andere goed voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Overbetuwe Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Leo Christiaens via de telefoon: 06-11087527 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen