Wetenschappers waarschuwen tegen ingebruikname corona-apps

Foto: Pixabay

Een groep van 60 wetenschappers roept het kabinet op om bij de mogelijke ingebruikname van corona-apps geen fundamentele rechten en vrijheden aan te tasten. ‘De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend,’ schrijven zij in een brief.

Het kabinet onderzoekt hoe nieuwe technologie het testbeleid rond het coronavirus kan ondersteunen. Een van de twee apps die het kabinet wil inzetten geeft een seintje als iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Die wordt dan opgeroepen om uit voorzorg thuis te blijven en via een tweede app contact te houden met een dokter. Deze apps kunnen daardoor het contactonderzoek van de GGD’s overnemen.

De wetenschappers schrijven dat het belangrijk is om kritisch te kijken ‘naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps, alsook de sociaal-maatschappelijke en juridische impact’. De groep stelt dat de apps een precedent zullen scheppen voor toekomstig gebruik van  ‘vergelijkbare invasieve technologieën’.

Zorgvuldigheid versus haast

De wetenschappers pleiten er voor om deskundigen op gebieden als het recht, sociale wetenschappen en ethiek te betrekken bij het besluit de apps wel of niet te gaan gebruiken. Er moet gewaakt worden voor ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid, omdat die in zulke gevallen voor schijnveiligheid zorgen en daarmee zelfs voor een groter risico op besmettingen.

Voor een zorgvuldige afweging lijkt echter helemaal geen tijd te zijn, nu de regering al in de week voorafgaand aan 28 april bekend wil maken hoe de apps eruit komen te zien. Die dag wordt beslist op welke manier Nederland de maatregelen tegen de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus gaat voortzetten.

Bekijk het artikel Corona-apps lijken er snel aan te gaan komen

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden