Voorrang zorg- en onderwijspersoneel bij testen op coronavirus

Foto: Edward Jenner via Pexels

Het zorg- en onderwijspersoneel krijgt vanaf 21 september voorrang bij het testen op het coronavirus. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest. Zorg- en onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden.

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg.

De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Regio Gelderland-Midden

In Regio Gelderland-Midden kunnen zij in Velp en Ede terecht. Vanaf 7:30 uur ’s ochtends kunnen mensen bellen met het nieuwe coronatest prioriteitsnummer 0800-8101.Via het landelijk nummer krijgen zij – net zoals iedereen- te horen waar ze zo snel mogelijk terecht kunnen. GGD Gelderland-Midden heeft drie lijnen beschikbaar gemaakt en kan 120 mensen per dag testen. In Velp zijn twee lijnen open en in Ede een lijn op bepaalde tijden van de dag.

Het zorg- en onderwijspersoneel (werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs) moet zich op twee momenten identificeren en aantonen dat hij/zij in de zorg werkt of in het onderwijs. Aan de telefoon bij aanmelding en bij de teststraat wordt om een bewijs gevraagd.

Bij leidinggevende melden

De medewerker in de zorg en in het onderwijs meldt zich bij de leidinggevende op het moment dat zij/hij corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Wat die klachten zijn, lees je hier. De leidinggevende kijkt of de medewerker in aanmerking komt voor prioriteit of de medewerker checkt dat zelf op Rijksoverheid.nl. Daarna belt hij/zij de testlijn.

Uitslag

Na afname van de test, is het streven dat de medewerker nog dezelfde dag de uitslag ontvangt. De medewerker kan zelf de uitslag inzien op www.coronatest.nl, hiervoor is een DigiD nodig. Bij een positieve testuitslag wordt de medewerker altijd gebeld door de GGD en wordt het bron- en contactonderzoek direct opgestart.

Zorgmedewerkers voorrang bij coronatesten

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

 • Als zij klachten hebben die passen bij corona.
 • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
 • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de Zorgverzekeringswet.
 • Wet Langdurige Zorg.
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding).
 • Intramurale onderdelen van de Jeugdwet.
 • Wet forensische zorg.
 • Wet Publieke Gezondheid.
 • Onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden komen in aanmerking, als zij werken voor een zorgaanbieder (dit is een werkgever of opdrachtgever in de zorg) of budgethouder in het kader van bovenstaande wetten.

Zorgverleners die onbetaalde of informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.

Testafspraak maken zorgmedewerker

Voldoe je aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Houd jouw BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat je in de zorg werkt:

 • Zorgmedewerkers die werken voor een werkgever: Houd de naam van jouw werkgever bij de hand.
 • Zzp’er in de zorg of vrijgevestigde zorgprofessional: Houd jouw kvk-nummer bij de hand; of de AGB-code.

De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar je je kunt melden voor de test en vertelt je welk bewijsstuk je meeneemt naar de testafspraak.

De testlocatie en de gang van zaken zorgmedewerker

Binnen elke GGD-regio is er minstens een testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie. Waar mogelijk word je dezelfde dag in de ochtend getest en ontvangt je in de avond de testuitslag. Je blijft thuis tot je de testuitslag krijgt en verlaat alleen jouw huis voor de testafspraak.

Bij de testlocatie moet je jouw identiteitsbewijs laten zien en het bewijsstuk waarmee je aantoont dat je in de zorg werkt. Je mag de bewijsstukken op papier tonen of via jouw telefoon.

Medewerkers die onder de WMO 2015 en Jeugdwet vallen kunnen zich ook laten testen. Medewerkers die onder de WMO en de Jeugdwet vallen, kunnen zich met voorrang laten testen. Maar alleen als zij onmisbaar zijn voor de (directe) ondersteuning aan cliënten en de continuïteit van zorg. Bovendien als zij zich niet kunnen laten vervangen door een collega. Meer Informatie: Vragen en antwoorden voorrang bij testen – WMO 2015 en Jeugdwet

Uitslag coronatest

Je kunt de testuitslag raadplegen via Coronatest.nl. Bij een negatieve testuitslag kun je direct weer op locatie aan het werk. Bij een positieve testuitslag moet je thuis in isolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de test contact met u op en start dan direct het bron- en contactonderzoek.

De prioriteitsregeling werkt alleen als iedereen er goed mee omgaat. Maak dus geen gebruik van de prioriteitsregeling als u niet aan bovenstaande criteria voldoet.

Onderwijspersoneel (leraren) voorrang bij coronatesten

Leraren krijgen ook prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om onderwijspersoneel in het:

 • Basisonderwijs.
 • Speciaal (basis)onderwijs.
 • Voortgezet speciaal onderwijs.
 • Voortgezet onderwijs.

Leraren krijgen alleen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen. En ook voor de ouders die daardoor niet aan het werk kunnen.

Testafspraak maken en gang van zaken onderwijspersoneel

De sectorraden publiceren de procedure. Besturen die geen lid zijn van de raden, kunnen contact opnemen met de raden.

Onderwijspersoneel met klachten meldt zich bij de schoolleider. Die bepaalt of de medewerker voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Als dat het geval is, krijgt de medewerker een voorrangsverklaring en het telefoonnummer voor de voorrangsprocedure. De medewerker wordt in de ochtend getest, en de uitslag van de test volgt in principe dezelfde dag. In sommige regio’s kan het iets langer duren, afhankelijk van de capaciteit in de laboratoria.

Door deze voorrangsprocedure zitten leerlingen korter thuis als er teveel leraren ziek zijn op een school. Dit betekent tegelijkertijd een verantwoordelijkheid voor schoolleiders. Om de voorrangsprocedure te laten werken, mogen alleen medewerkers met voorrang getest worden die ook echt nodig zijn voor de continuïteit van het primaire proces.

Geen voorrang voor medewerkers kinderopvang

Andere vitale beroepen krijgen geen voorrang bij de coronatesten. Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel krijgen voorrang met het oog op de maatschappelijke gevolgen die uitval van zorg en onderwijs geeft. Bovendien is deze voorrang tijdelijk, totdat de testcapaciteit weer op orde is.

Er is onderscheid tussen kinderopvang en onderwijs omdat kinderopvang niet verplicht is. En in het onderwijs geldt de leerplicht. Bovendien zijn de klassen in het onderwijs groter dan in de opvang.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden